บุคลากรที่ไว้วางใจเราได้


ในฐานะผู้นำระดับสากลด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Greiner Bio-One มุ่งมั่นที่จะยกระดับสุขภาพของบุคลากรให้ดีขึ้น ในขณะเดียวกัน บริษัทกำลังดำเนินการตามขั้นตอนที่สำคัญเพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมในการทำงานที่น่าดึงดูดใจและปลอดภัย ดังนั้นกิจกรรมต่างๆ จึงมุ่งเน้นไปที่พนักงาน ผู้ใช้ และผู้ป่วย ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สุขภาพคือแรงจูงใจในการทำงานประจำวันของเราในทุกด้าน ด้วยเหตุนี้ Greiner Bio-One จึงใช้มาตรการที่ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนสุขภาพร่างกายและจิตใจของพนักงาน และสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย

โครงการริเริ่ม 'MotivateMe' ที่นิคมโรงงานใน Monroe (USA) มุ่งหมายที่จะกระตุ้นให้พนักงานมีวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพและมีส่วนร่วมในการตรวจหาโรคในระยะแรก โปรแกรมดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น การตรวจสุขภาพ การตรวจสุขภาพเชิงป้องกัน คำแนะนำด้านสุขภาพ การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ การเล่นกีฬา และการฉีดวัคซีน พนักงานที่เข้าร่วมโครงการจะสะสมคะแนนเมื่อบรรลุเป้าหมายที่เลือกและรับโบนัสในช่วงสิ้นปี ดังนั้นโครงการริเริ่มนี้ยังช่วยเสริมสร้างจิตสำนึกด้านสุขภาพให้แก่พนักงานอีกด้วย

การทํางานเป็นกะถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสําหรับพนักงานในสภาพแวดล้อมการผลิต ด้วยโปรแกรมที่เหมาะสมกับการทำงานเป็นกะที่นิคมโรงงานในออสเตรีย บริษัทจัดหาทักษะส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับพนักงานที่ทำงานเป็นกะในการมีสุขภาพที่ดี และลดภาระจากรูปแบบการทำงานนี้ให้ได้มากที่สุด ในเซสชันการฝึกอบรม พนักงานจะได้รับความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับคุณภาพการนอนหลับ สุขภาพทางสังคมและสุขภาพจิต โภชนาการ การออกกำลังกาย และการมีสติสำหรับการทำงานเป็นกะ

ในออสเตรีย เรากำลังดำเนินการระบุและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่ความอ่อนล้าทางร่างกายในสถานที่ทำงานร่วมกับนักกายภาพบำบัดและพนักงานในสภาพแวดล้อมการผลิต

นับตั้งแต่ปี 2011 เป็นต้นมา คณะกรรมการด้านความปลอดภัยทั้ง 7 ด้านที่น่าเชื่อถือได้ดำเนินการตรวจสอบทุกเดือนเพื่อรับรองว่าไม่มีอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ปฏิบัติงานดังกล่าว และได้ติดตามมาตรการด้านความปลอดภัยที่นิคมโรงงานในชลบุรี (TH) บอร์ดแสดงผลที่มองเห็นได้ชัดเจนยังแสดงอุบัติเหตุในการทำงานและช่วงเวลาที่ปราศจากอุบัติเหตุให้พนักงานทุกคนรับทราบ และกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

การพัฒนาพนักงานและสภาพแวดล้อมในการทํางาน

ความรู้และทักษะของพนักงานที่ทุ่มเทของเราทำให้ Greiner Bio-One เป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จในระดับสากล และในขณะเดียวกันก็เป็นพื้นฐานสำหรับการอยู่รอดในอนาคตของเรา ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งขึ้นไปอีกที่เราต้องนำเสนอสภาพแวดล้อมในการทำงานที่น่าดึงดูดใจ ตอบสนองต่อความต้องการของพนักงาน และช่วยให้พวกเขาบรรลุศักยภาพของตน ในขณะเดียวกัน สิ่งจูงใจของเรายังส่งเสริมการพัฒนาเพิ่มเติมและทำให้พนักงานของเราสามารถพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและส่วนบุคคลได้อีกด้วย

Greiner Bio-One ฝึกอบรมเยาวชนที่ต้องการเรียนรู้วิชาชีพด้านเทคนิคในออสเตรีย เยอรมนี สหรัฐอเมริกา บราซิล และไทย บทบาทหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรม ได้แก่ ช่างเทคนิคด้านพลาสติก เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรและระบบ ช่างเครื่องมือ และช่างเทคนิคในห้องปฏิบัติการเคมี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้ง

Greiner Bio-One มอบโอกาสในการฝึกอบรมที่หลากหลายให้แก่พนักงาน ตัวอย่างเช่น ผ่าน Greiner Academy ภายในองค์กรหรือผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมภายนอก ซึ่งมีความหลากหลายตั้งแต่หลักสูตรการฝึกอบรมระดับมืออาชีพและรายบุคคล ไปจนถึงโปรแกรมการศึกษาต่อทั่วทั้งบริษัทและโปรแกรมการฝึกอบรมด้านการจัดการ

นอกเหนือจากหลักสูตรอาชีวศึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรและระบบระยะเวลา 2 ปีตามปกติแล้ว Greiner Bio-One Frickenhausen (DE) ยังร่วมงานกับสถาบันการศึกษา (GARP) และธุรกิจ (หอการค้าอุตสาหกรรมและสำนักงานจัดหางาน) เพื่อเปิดตัวโปรแกรมการศึกษาต่อแบบใหม่สำหรับอาชีพนี้ซึ่งเริ่มขึ้นในเดือนมีนาคมปี 2022 พนักงานปัจจุบันสามารถเรียนจบหลักสูตรที่ให้การฝึกอบรมด้านเทคนิคและการศึกษาต่อสำหรับงานของตนได้ภายในเวลาเพียงห้าเดือนและยังได้รับค่าจ้างเต็มจำนวน

ในฐานะส่วนหนึ่งของโปรแกรม GEM (Greiner Expert & Management Succession หรือการสืบทอดตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารของ Greiner) ทั่วทั้งกลุ่มของเรา จะมีการระบุตำแหน่งหลักที่สำคัญในบริษัทและทบทวนระเบียบการสืบทอดตำแหน่ง โปรแกรมนี้ยังเอื้อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพที่มีโครงสร้าง ซึ่งได้รับการประเมินในการประเมินพนักงานเป็นประจํา

ความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยและผู้ใช้

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยแผนกธุรกิจ Preanalytics มักจะสัมผัสกับวัสดุตัวอย่างจากมนุษย์

เนื่องจากเลือดเป็นวัสดุตัวอย่างที่อาจติดเชื้อได้ เราจึงตั้งเป้าหมายเพื่อปรับการทำงานตามกิจวัตรประจำวันให้ง่ายและปลอดภัยที่สุดสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ของแผนก BioScience ใช้ในการวิจัยและมีส่วนสนับสนุนความก้าวหน้าทางการแพทย์

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

Greiner Bio-One สนับสนุนองค์กรระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคที่มุ่งมั่นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของสาธารณชน ซึ่งรวมถึงสถาบันการศึกษาและการฝึกอบรมทางวิทยาศาสตร์ สถาบันและสมาคมด้านสุขภาพที่ไม่แสวงหาผลกำไร องค์กรอาสาสมัคร และสโมสรกีฬา นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในภาคการดูแลสุขภาพและชีววิทยาศาสตร์ด้วยการเข้าร่วมในการประชุมทางวิทยาศาสตร์และเครือข่ายต่างๆ

Greiner Bio-One has been supporting the non-profit association “Geben für Leben – Leukemiahilfe Österreich” [Give for Life – Leukaemia Support Austria] since 2021. When treatment or chemotherapy no longer help, a stem cell donation to people with leukaemia or other blood disorders is often the last hope for recovery. This is where the mission of “Geben für Leben” comes in, namely finding life-saving stem cell donors for these ill people. This is only possible if as many healthy people as possible are typed with a cheek swab or blood sample and made available as potential donors. For a stem cell donation, the patient's “genetic twin” – in other words a person whose tissue markers perfectly match the patient’s body – has to be found. Since the start of the cooperation, Greiner Bio-One has financed 1,400 typing tests, donated blood collection products and organized typing campaigns with employees.

Click here for further information

Greiner Bio-One is delighted to have been partnering with Forest Green Rovers since 2022, described by FIFA as “The World’s Greenest Football Club.” Forest Green also became the first football club in the world to become 100% vegan – accredited by the vegan society – and to work with the United Nations to go carbon neutral. In 2018, it was recognized by the UN, receiving a “Momentum for Change” climate action award. The club play their home matches only a few miles from Greiner Bio-One’s UK facility. The partnership will see us support their community schemes including tackling loneliness, community meals, girls’ football, football camps, mental health talk club and more.

Click here for further information

Absolute sterility is a basic requirement for a lot of medical devices. As a sterilization service provider, Mediscan not only ensures the treatment of the products, but also works on its further development. The company examines and develops science-based strategies and requirements for safe product sterilization. The results of the research activities are regularly published in articles in renowned scientific journals.

การดำเนินการด้านความยั่งยืนทั้ง 3 ส่วนที่ Greiner Bio-One

ที่ Greiner Bio-One เรามองว่าความยั่งยืนเป็นเป้าหมายที่ครอบคลุมซึ่งต้องทำให้บรรลุผ่านกิจกรรมต่างๆ ในการดำเนินการสามด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม บุคลากร และจริยธรรม ขอบเขตระหว่างการดำเนินการในด้านต่างๆ เหล่านี้เปลี่ยนแปลงได้ง่ายโดยธรรมชาติ สิ่งที่สำคัญคือมุมมองแบบองค์รวมในจุดที่มีอิทธิพลทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้เราสามารถเข้าใกล้เป้าหมายอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับเราทุกคนได้มากขึ้นในแต่ละขั้นตอน

เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะรู้ทุกอย่าง เราชอบที่จะติดต่อ
ลงทะเบียนตอนนี้ แล้วคุณจะได้รับ Greiner Bio-One News เป็นประจำในหัวข้อปัจจุบันเพื่อติดตามข่าวสารล่าสุด

We redirected you to your country page. To go back to the previous page, please click the button.

You are not viewing your country page. To switch to your country, please click the button.