Feiten en cijfers

Fiscaal jaar 2015

Alle vestigingen in ogenschouw nemend, is gedurende 2015 de ontwikkeling zeer goed geweest.  

Greiner Bio-One International GmbH bereikte een omzet van € 427,5 miljoen, een toename van 10,2% vergeleken met het voorgaande jaar. Een nauwgezette navolging van onze groeistrategie, gericht op het vergroten van ons marktaandeel en de lancering van nieuwe producten, is de reden voor deze positieve ontwikkeling. Fluctueringen in valuta tussen de US dollar en de euro gaven een extra impuls aan de bedrijfsontwikkeling in 2015. Alleen de moeilijke marktomstandigheden in de diagnostische sector hadden een licht negatief effect op ons resultaat.

Een samenwerking tussen SCENION AG, de specialist in de US voor Nano3D Bioscience, en Greiner Bio-One heeft het afgelopen jaar de introductie van nieuwe kits voor 3D-celkweek mogelijk gemaakt. Deze ontwikkeling is een belangrijke stap, voornamelijk op het gebied van kankeronderzoek.

Naast de introductie van de VACUETTE Clix Safety naald ter preventie van prikaccidenten, heeft Greiner Bio-One ook de snelle test ViroInspect™Rodent 1 geïntroduceerd. Deze test maakt de detectie mogelijk van schadelijke virussen in biopharmaceuticals. Naast een aantal andere producten, is ook de VeinViewer® Flex geïntroduceerd. Dit apparaat ondersteunt de venapunctie in het bijzonder in geval van lastige omstandigheden van het bloedvat. In 2015 werden ook de  VACUETTE® bloedafnamebuizen voor het eerst geïntroduceerd in Japan.

In 2015 werd een cashflow van € 61,3 miljoen gegenereerd. De organisatie is intensief aan het investeren in uitbreiding van de productie sites in Hongarije en Brazilië. Er is voor 14 miljoen euro geïnvesteerd in de vestiging in Kremsmünster (Oostenrijk)  voor de uitbreiding van het sterilisatiebedrijf. Aan het eind van 2015, waren in totaal 1890 medewerkers over de wereld in dienst bij Greiner Bio-One.


Omzet en cashflow:

2012 – 2015 in € miljoen

   2012  2013  2014  2015
 Omzet  364.0  373.0  388.0  427.5
 Cashflow   32.0 42.0 47.6  61.3

“Het zijn de investeringen in Hongarije en Brazilië als ook de vele innovaties, die de verdere ontwikkeling van Greiner Bio-One mogelijk maken.” 

Rainer Perneker, CEO Greiner Bio-One International GmbH