Over onze organisatie


GREINER BIO-ONE. MAKING A DIFFERENCE

Ilke Panzer, CEO Greiner Bio-One International GmbH
orig jaar behaalde Greiner Bio-One 637 miljoen euro omzet, een daling van 8,1 procent.

Onze prestaties in 2023: Uitdagende marktsituatie beïnvloedt resultaten

Terwijl de COVID-19 pandemie wegebde en verstoorde toeleveringsketens werden hersteld, bouwden klanten in de hele sector massale voorraden op, wat op zijn beurt leidde tot een daling van de huidige vraag. De business unit heeft ook te kampen met hoge inflatie en rentetarieven, die de productiekosten in de belangrijkste faciliteiten aanzienlijk hebben opgedreven.

Inkomende orders in Preanalytics daalden licht maar bleven op een hoog niveau. In de BioScience-eenheid bleef Greiner Bio-One de effecten voelen van de kostenbesparende maatregelen die door veel onderzoeksinstituten werden genomen: projecten werden uitgesteld en er waren minder verbruiksgoederen nodig.

“We willen bijdragen aan opmerkelijke successen in de geneeskunde en een echt verschil maken voor gebruikers en patiënten.”

Ilke Panzer, CEO Greiner Bio-One International GmbH

Omzet

2017 – 2023, EUR millions
Jaar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Omzet 473.0 473.0 509.0 693.0 695.0 693.0 637.0

Greiner Bio-One bedrijfsfilm

Gezondheid heeft voor ons de hoogste persoonlijke prioriteit. Dit inspireert onze dagelijkse missie om professionals in life science en gezondheidszorg van dienst te zijn met geavanceerde en duurzame producten en oplossingen. Het zijn de passie en toewijding van onze mensen die het verschil maken. Met een ongecompliceerde aanpak streeft ons wereldwijde team voortdurend naar uitmuntendheid en werkt het nauw samen met onze klanten. Dat is waar onze productoplossingen voor pre-analyse, onderzoek en biotechnologie van pas komen. We staan wereldwijd voor u klaar, precies waar u ons nodig heeft.

Jaar- en duurzaamheidsverslag Greiner

Greiner Jaar- en duurzaamheidsverslag 2023
PDF, 16 MB

Kernactiviteiten

Greiner Bio-One is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en distributie van hoogwaardige kunststof laboratoriumproducten. Het bedrijf is een technologiepartner voor ziekenhuizen, laboratoria, universiteiten, onderzoeksinstituten en de diagnostische, farmaceutische en biotechnologische industrie. De bedrijfsdivisie Preanalytics, met hoofdkantoor in Kremsmünster (Oostenrijk), ontwikkelt en produceert innovatieve afnamesystemen voor menselijke en dierlijke bloed-, en urinemonsters, met als doel dagelijkse routinetaken gemakkelijker en veiliger uit te voeren in ziekenhuizen, laboratoria en huisartsenpraktijken. Deze divisie omvat ook op maat gemaakte softwareoplossingen (Tracie Healthcare Solutions) die zorgen voor meer efficiëntie en patiëntveiligheid in het pre-analytische proces.

De BioScience-divisie van Greiner Bio-One, met het hoofdkantoor in Frickenhausen (Duitsland), is een van de toonaangevende leveranciers van gespecialiseerde producten voor de kweek en analyse van cel- en weefselculturen. Op basis van tientallen jaren ervaring in de cryo-opslag van monsters, biedt Greiner Bio-One ook oplossingen voor geautomatiseerde opslagsystemen in biobanken. Daarnaast ontwikkelt en produceert de divisie ook microplaten voor high-throughput screening, die zorgen voor de snelste en meest efficiënte testen van stoffen en materialen in zowel de industrie als het onderzoek.

Als Original Equipment Manufacturer (OEM) is Greiner Bio-One ook een solide partner voor industriële klanten die werkzaam zijn in de farmacie, biotechnologie, diagnostiek en medische technologie en biedt op maat gemaakte ontwerpontwikkelings- en productieprocessen.

“Wij leven naar onze waarden en wij gedragen ons juridisch en ethisch onberispelijk! Als raad van bestuur van de onderneming zullen wij alles doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat de in deze gedragscode vastgelegde standaarden in alle delen van het concern duurzaam worden omgezet en nageleefd. ”

Hannes Moser, CFO Greiner Holding AG

De Greiner Group die inmiddels bijna 150 jaar bestaat, heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een echte ‘global player‘. Met wereldwijd meer dan 125 vestigingen zijn wij altijd dichtbij onze klanten en kunnen wij flexibel inspelen op hun behoeften. Een dergelijke complexe organisatie brengt echter ook uitdagingen met zich mee.

Met deze gedragscode willen wij een basis creëren waarop onze onderneming ook in de toekomst duurzaam positief verder kan bouwen. Deze gedragscode is gebaseerd op de Greiner-filosofie die het mondiale perspectief van het concern, de aantrekkingskracht als werkgever en dienstverlener, en tevens ons streven naar uitmuntendheid bij al onze werkzaamheden centraal stelt. De van deze principes afgeleide gedragsregels hebben wij vastgelegd in de gedragscode die aan alle medewerkers, maar ook aan klanten en zakelijke partners ter beschikking is gesteld. Deze moet als hulpmiddel dienen om de integriteit van ons gedrag duurzaam te garanderen.

Voor ons staat het volgende centraal: Wij leven naar onze waarden en wij gedragen ons juridisch en ethisch onberispelijk! Als raad van bestuur van de onderneming zullen wij alles doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat de in deze gedragscode vastgelegde standaarden in alle delen van het concern duurzaam worden omgezet en nageleefd. Heel bewust willen en zullen wij het goede voorbeeld geven. Wij nodigen hierbij alle medewerkers uit deze weg samen met ons te bewandelen.

Gedragscode van de Greiner Group
PDF

Research & development behoren nog steeds tot de groeifactoren in ieder economisch systeem. Medische technologie en biotechnologie in het bijzonder hebben in de afgelopen decennia een gestage opwaartse groei ondergaan. 

Het commerciële succes van Greiner Bio-One is gebaseerd op de consistente vooruitgang van moderne technologieën en technieken. Een belangrijk deel van de omzet van de organisatie wordt geïnvesteerd in R&D. Bij de  moederbedrijven in Oostenrijk en Duitsland werken teams van productspecialisten van verschillende disciplines aan het ontwerpen en implementeren van innovatieve oplossingen.

Bij Greiner Bio-One werken specialisten in de microbiologie, scheikunde, natuurkunde en kunststofverwerking aan de ontwikkeling van nieuwe processen en producten. Greiner Bio-One heeft haar eigen state-of-the-art onderzoekscentrum in Kremsmünster (Oostenrijk) voor de ontwikkeling van moleculair biologische analysemethoden op basis van DNA arrays. Klinische studies worden voorbereid en de evaluatie wordt uitgevoerd in het eigen klinische laboratorium. 

Uitgebreide netwerken met geselecteerde partnerbedrijven, instituten en organisaties zorgen ervoor, dat Greiner Bio-One altijd in staat is, om relevante zaken, recente ontwikkelingen en trends vroeg te identificeren, om ze vervolgens te vertalen in productoplossingen.

Als leverancier van hoog kwalitatieve producten voor de medische research en als producent van diagnostische middelen dragen wij de verantwoordelijkheid voor ontelbare analyses die wereldwijd worden uitgevoerd in research organisaties, laboratoria en ziekenhuizen. We beschouwen het vertrouwen, dat onze klanten ons al 50 jaar geven, als getuigschrift voor de voortreffelijke kwaliteitsstandaard die we bieden en tevens als een verplichting om onze kwaliteit van producten te blijven verbeteren.

Kwaliteit gaat voor bij Greiner Bio-One. Van onze producten wordt de hoogste kwaliteit verwacht. Alle productiefaciliteiten zijn ISO 9001 en ISO 13485 gecertificeerd. We voldoen ook aan diverse nationale en internationale kwaliteitseisen. Doordat we state-of-the-art productie technologieën toepassen, terwijl we onder speciale condities produceren en hoog opgeleid personeel hebben, zijn we in staat om de kwaliteit van onze producten en processen voortdurend te verbeteren. Greiner Bio-One past een zorgvuldig ontwikkeld  kwaliteitmanagementsysteem toe, om volledig aan alle klanteisen te voldoen.

Onze geoptimaliseerde processen omvatten de gehele supply chain, beginnend bij de zorgvuldige selectie van leveranciers via ontwikkeling en productrealisatie, tot de gecontroleerde verkoop van onze producten. Alle producten zijn van etiketten voorzien in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen en kunnen worden teruggevolgd naar de specifieke componenten en leveranciers. De producten en processen worden regelmatig geaudit door nationale en internationale autoriteiten en autorisatie instanties.

Iedere fase in de productie wordt voortdurend en systematisch gemonitord door onze staf, om een excellente kwaliteit te verzekeren, vast te stellen waar ruimte is voor verbetering en dit optimaal te benutten. We streven ernaar, om alle processen te optimaliseren ten voordele van onze klanten. Risicomanagement is een kernonderdeel van onze benadering van kwaliteit.

Het beste kwaliteitmanagementsysteem is slechts zo goed als de mensen die het toepassen. Speciale nadruk wordt gelegd op training, kwalificatie en voortdurende ontwikkeling van het gehele Greiner Bio-One team. We organiseren regelmatig kwaliteit- en producttrainingen voor ons personeel, waarin wordt getoond hoe alle producten worden worden gebruikt en wat de dienovereenkomstige kwaliteitseisen zijn. Met deze maatregelen kunnen we dagelijks de hoogste kwaliteitstandaarden nastreven voor onze klanten.

Details over onze divisies

INSCHRIJVEN VOOR DE NIEUWSBRIEF OF INFORMATIE AANVRAGEN
Registreer nu, dan ontvangt u op regelmatige basis de laatste informatie over Greiner Bio-One.

We redirected you to your country page. To go back to the previous page, please click the button.

You are not viewing your country page. To switch to your country, please click the button.