Research & Development

Research & development behoren nog steeds tot de groeifactoren in ieder economisch systeem. Medische technologie en biotechnologie in het bijzonder hebben in de afgelopen decennia een gestage opwaartse groei ondergaan. 

Het commerciële succes van Greiner Bio-One is gebaseerd op de consistente vooruitgang van moderne technologieën en technieken. Een belangrijk deel van de omzet van de organisatie wordt geïnvesteerd in R&D. Bij de  moederbedrijven in Oostenrijk en Duitsland werken teams van productspecialisten van verschillende disciplines aan het ontwerpen en implementeren van innovatieve oplossingen.

Bij Greiner Bio-One werken specialisten in de microbiologie, scheikunde, natuurkunde en kunststofverwerking aan de ontwikkeling van nieuwe processen en producten. Greiner Bio-One heeft haar eigen state-of-the-art onderzoekscentrum in Kremsmünster (Oostenrijk) voor de ontwikkeling van moleculair biologische analysemethoden op basis van DNA arrays. Klinische studies worden voorbereid en de evaluatie wordt uitgevoerd in het eigen klinische laboratorium. 

Uitgebreide netwerken met geselecteerde partnerbedrijven, instituten en organisaties zorgen ervoor, dat Greiner Bio-One altijd in staat is, om relevante zaken, recente ontwikkelingen en trends vroeg te identificeren, om ze vervolgens te vertalen in productoplossingen.