Quality Assurance

“Als leverancier van hoog kwalitatieve producten voor de medische research en als producent van diagnostische middelen dragen wij de verantwoordelijkheid voor ontelbare analyses die wereldwijd worden uitgevoerd in research organisaties, laboratoria en ziekenhuizen. We beschouwen het vertrouwen, dat onze klanten ons al 50 jaar geven, als getuigschrift voor de voortreffelijke kwaliteitsstandaard die we bieden en tevens als een verplichting om onze kwaliteit van producten te blijven verbeteren.” 

Kwaliteit gaat voor bij Greiner Bio-One. Van onze producten wordt de hoogste kwaliteit verwacht. Alle productiefaciliteiten zijn ISO 9001 en ISO 13485 gecertificeerd. We voldoen ook aan diverse nationale en internationale kwaliteitseisen.

Doordat we state-of-the-art productie technologieën toepassen, terwijl we onder speciale condities produceren en hoog opgeleid personeel hebben, zijn we in staat om de kwaliteit van onze producten en processen voortdurend te verbeteren.

Greiner Bio-One past een zorgvuldig ontwikkeld  kwaliteitmanagementsysteem toe, om volledig aan alle klanteisen te voldoen.

Onze geoptimaliseerde processen omvatten de gehele supply chain, beginnend bij de zorgvuldige selectie van leveranciers via ontwikkeling en productrealisatie, tot de gecontroleerde verkoop van onze producten. Alle producten zijn van etiketten voorzien in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen en kunnen worden teruggevolgd naar de specifieke componenten en leveranciers.

De producten en processen worden regelmatig geaudit door nationale en internationale autoriteiten en autorisatie instanties.

Iedere fase in de productie wordt voortdurend en systematisch gemonitord door onze staf, om een excellente kwaliteit te verzekeren, vast te stellen waar ruimte is voor verbetering en dit optimaal te benutten.

We streven ernaar, om alle processen te optimaliseren ten voordele van onze klanten.

Risicomanagement is een kernonderdeel van onze benadering van kwaliteit.

Het beste kwaliteitmanagementsysteem is slechts zo goed als de mensen die het toepassen.

Speciale nadruk wordt gelegd op training, kwalificatie en voortdurende ontwikkeling van het gehele Greiner Bio-One team. We organiseren regelmatig kwaliteit- en producttrainingen voor ons personeel, waarin wordt getoond hoe alle producten worden worden gebruikt en wat de dienovereenkomstige kwaliteitseisen zijn.

Met deze maatregelen kunnen we dagelijks de hoogste kwaliteitstandaarden nastreven voor onze klanten.