Beleid op privacy van gegevens

Informatie over gegevensbeveiliging

Verklaring van toestemming voor gegevensbeveiliging 

  1. Wij zijn bijzonder voorzichtig met gegevensveiligheid en beveiliging ten behoeve van de ontvanger van deze nieuwsbrief. Het is ons beleid, nauwgezet de relevante wettelijke bepalingen voor gegevensbeveiliging te volgen, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
  2. Bij het verzenden van de nieuwsbrieven, worden persoonlijke gegevens verkregen, opgeslagen, verwerkt en gebruikt, voor zover dit nodig is voor de verzending. U voorziet ons van die gegevens, wanneer u zich aanmeldt voor deze nieuwsbrief, of deze worden indien van toepassing uit onze database van bestaande klanten gehaald. Persoonlijke gegevens zijn de persoonlijke en materiële feiten van een bepaald of te bepalen natuurlijke persoon. Het is uiteraard ook mogelijk, om met een pseudoniem te registreren. 
  3. Door u te registreren voor deze nieuwsbrief, verklaart u dat wij de door u verstrekte gegevens en in geval u een bestaande klant bent, de al bekende gegevens kunnen gebruiken voor consultatie, informatie, adverteren per e-mail, marktonderzoek en vraaggestuurde vormgeving van diensten. 
  4. Wij zullen uw gegevens niet aan derden doorgeven, die niet aan ons bedrijf verbonden is en niet betrokken is bij de activiteiten, die met deze nieuwsbrief samenhangen, of bij ons bedrijf. 
  5. Door uw aanmelding voor deze nieuwsbrief, verklaart u, dat wij onze nieuwsbrief aan u kunnen sturen per e-mail naar het door u verstrekte adres. 
  6. U kunt uw toestemming voor het verkrijgen en verwerken van uw persoonlijke informatie op ieder moment intrekken met ingang van een toekomstige datum, met name de toestemming die hierboven in punt 3 wordt genoemd. U kunt uw abonnement op onze nieuwsbrief op ieder moment beëindigen. Een informele e-mail naar ons bedrijf is hiervoor genoeg. Bij voorkeur kunt u online afmelden, door het formulier te gebruiken op www.gbo.com/bioscience/registration_news of via e-mail naar het volgende adres: marketingde.gbocom

    Greiner Bio-One GmbH, Frickenhausen, 14.06.2011 

___________________________________________________________________________________________

Verzoek om en gebruik van persoonlijke gegevens van onze klanten

De informatie, die u ons geeft, helpt ons onze service voor u vorm te geven en continu te verbeteren. Wij gebruiken de informatie van onze klanten, om orders te verwerken, goederen te leveren en diensten te verlenen als ook betalingen te verwerken (in geval van aanschaf op rekening). Wij gebruiken uw informatie ook, om u te kunnen informeren over orders, producten, diensten en aanbiedingen (zie hieronder, communicatie per e-mail) als ook om onze database te updaten en om uw klantaccount bij ons te onderhouden en te updaten.

Worden de gegevens doorgegeven aan derden?

Informatie over onze klanten is belangrijk en helpt ons, om onze dienstverlening te optimaliseren. Het is echter niet onze zaak, om deze klantinformatie te verkopen. Wij geven persoonlijke gegevens niet door aan derden.

Google Analytics en overige analyse applicaties

Deze website kan gebruik maken van Google Analytics, wat een webanalyse dienst is van Google Inc. (www.google.com), of andere applicaties voor analyse. Wanneer “google” hieronder wordt genoemd, kunnen andere programma’s worden gebruikt en andere bedrijven worden geraadpleegd. Google Analytics gebruikt tekstbestanden, Cookies genaamd, die op uw computer worden opgeslagen, om een analyse van het gebruik van de website mogelijk te maken. De informatie over uw gebruik van de website, die door een cookie wordt verzameld (waaronder uw IP-adres) wordt opgeslagen in een server bij Google in de USA. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren als ook rapporten te creëren over website activiteiten en om meer diensten te genereren voor het gebruik van de website. Google kan deze informatie zonodig en indien toegestaan doorgeven aan derden of derden verwerken de gegevens namens Google. Het is mogelijk, om de installatie van Cookies te voorkomen met behulp van de browser software. We willen u er wel op wijzen, dat u in dat geval misschien niet alle websitefuncties kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken stemt u in met het verwerken van uw gegevens door Google, zoals hierboven beschreven