Verklaring privacy gegevens (september 2020)

De GDPR (European Data Protection Regulation) is per 25 mei 2018 van kracht in alle lidstaten, teneinde binnen Europa privacywetgeving te harmoniseren.

Deze regelgeving is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens hebben betrekking op iedere informatie betreffende natuurlijke personen. Deze bevatten naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en bankgegevens. 

Bedrijven, die persoonsgegevens verwerken, zijn verantwoordelijk voor het naleven van de GDPR. Zij zijn de verwerkers binnen de betekenis van artikel 4 (7) van de GDPR.

Verwerking betekent iedere handeling uitgevoerd op persoonsgegevens, als verzamelen, archiveren, structureren, opslaan, aanpassen, gebruiken, vrijgeven, verspreiden of op andere wijze beschikbaar maken, vergelijken of combineren, beperken, doorhalen of vernietigen.

Verwerker van navolgende gegevens (en contactmogelijkheid): 

Greiner Bio-One B.V.
A. Einsteinweg 16
2408 AR Alphen aan den Rijn
Nederland
T: +31 172 420900
E-mail: [email protected]

I. Opslag van persoonsgegevens van klanten en leveranciers (of hun interne contacten)

De bescherming van persoonsgegevens heeft de speciale aandacht van Greiner Bio-One B.V. en BVBA (GBO).

Volgens artikel 13 en 14 van de GDPR zijn wij verplicht, om u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens:

Wij verwerken ten behoeve van de uitvoering van een contract en van onze rechtmatige belang, om klanten te behouden, de volgende persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, (zo nodig) afdeling en functie:

Deze gegevens hebben wij of van u ontvangen of via openbare bronnen, zoals bedrijvengids, uw website, telefoonboek e.d.

Alle medewerkers van ons bedrijf, die handelen t.b.v. onze klanten en / of leveranciers, hebben toegang tot deze gegevens; daarnaast kunnen deze gegevens worden bekeken door de IT-afdelingen van Greiner Bio-One International GmbH en de Greiner Holding AG (beiden in Kremsmünster, Oostenrijk). 

Ons SAP-systeem en onze elektronische communicatiesystemen worden ondersteund door onze externe support- en onderhoudspartners.

Indien nodig om het contract met uw organisatie uit te voeren, kunnen de gegevens ook worden bekeken door geautoriseerde medewerkers van andere GBO-vestigingen – zie het overzicht daarvan in deze link

Verder worden uw naam en adres (en eventueel uw telefoonnummer) aan het transportbedrijf verstrekt door GBO, om de bestelde goederen te kunnen leveren. 

Wij slaan de persoonsgegevens, nodig voor de naleving van het contract, op gedurende de volledige zakelijke relatie en ook in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen voor opslag, archivering en rapportage.

II. Contact met Greiner Bio-One (GBO)

Indien u contact met ons zoekt via een formulier op de website of via e-mail, worden de door u verstrekte gegevens (en in samenhang met cookies de IP-gegevens) tot zes maanden opgeslagen, om uw verzoek te kunnen verwerken evenals eventuele vervolgvragen.

Uw gegevens worden verwerkt door de betreffende GBO-vestiging (of meerdere, indien nodig): zie het overzicht daarvan in deze link.

Uw gegevens worden alleen binnen de GBO divisie doorgestuurd, wanneer dit noodzakelijk is voor het verwerken van uw verzoek. Wij geven uw gegevens niet door aan organisaties buiten de GBO-divisie zonder uw toestemming.

De rechtmatigheid van deze verwerking is gebaseerd op de noodzakelijkheid om te reageren op uw verzoek en op onze gerechtvaardigde belangen.

III. Webshop 

We willen graag benadrukken, dat teneinde onze contractuele verplichtingen na te kunnen komen, GBO en de webshopbeheerder (Imos GmbH, Duitsland) IP-gegevens zullen gebruiken, gebaseerd op het gebruik van cookies, als ook de volgende gebruikersgegevens (naam en adres (organisatie), telefoonnummer en e-mailadres). 

Deze door u verstrekte gegevens zijn nodig om het contract na te leven. U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Tot aan een dergelijke intrekking blijven uw gebruikersgegevens opgeslagen en worden verwerkt in overeenstemming met de GDPR regels.

Verder zullen uw naam en adres (en in uitzonderlijke gevallen indien nodig uw telefoonnummer) worden doorgestuurd naar de door GBO gecontracteerde transporteur voor de levering van de bestelde goederen.

Wij slaan de persoonsgegevens die nodig zijn voor de naleving van het contract gedurende de volledige zakelijke relatie op als ook in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen voor opslag, archivering en rapportage.

IV. Nieuwsbrief

U heeft de mogelijkheid om u aan te melden voor een nieuwsbrief via onze website. In dat geval hebben we uw e-mailadres nodig en uw toestemming voor het sturen van de nieuwsbrief via e-mail.

Om u van gerichte informatie te kunnen voorzien, verzamelen en verwerken we ook de informatie, die u verstrekt betreffende uw productgroepen van voorkeur.

Zodra u zich heeft geregistreerd voor de nieuwsbrief, ontvangt u een e-mail, om uw registratie te bevestigen.

U kunt uw aanmelding voor de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen. Stuur dan uw intrekking ervan naar [email protected] We zullen uw gegevens dan direct verwijderen.

V. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden, die bij gebruik van uw browser op uw apparaat worden opgeslagen. Die richten verder geen schade aan.

Wij gebruiken cookies, om onze website gebruiksvriendelijk te maken. Sommige cookies blijven opgeslagen op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Zij zorgen ervoor dat uw browser wordt herkend wanneer u ons de volgende keer bezoekt.

Wanneer u niet wilt, dat wij die cookies gebruiken, kunt u uw browser zo instellen, dat die u informeert over het gebruik van cookies, zodat u keer op keer een bevestiging kunt geven. 

Wanneer cookies worden gedeactiveerd, kan de werkbaarheid van de website beperkt worden.

VI. Sociale netwerken

Wij nemen de huidige discussie over gegevensbescherming in sociale netwerken uiterst serieus, aangezien we zelf verschijnen in sociale netwerken om de actieve gebruikers daarin te informeren over ons aanbod van diensten. De specifieke sociale media die we voor dit doel gebruiken, worden door logo’s vertegenwoordigd op onze website. In dit verband willen we benadrukken, dat er op basis van huidige jurisprudentie sprake is van gezamelijke verwerking binnen de definitie van art. 26 GDPR (in Nederland: AVG) tussen de operator van het sociale netwerk en ons. Wij hebben hiervoor de nodige voorzorgsmaatregelen genomen voor zover de provider dit ons mogelijk heeft gemaakt. De primaire verantwoordelijkheid volgens de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens in het betreffende sociale netwerk ligt bij de betreffende provider van het sociale netwerk. In geval van het doen gelden van rechten van betrokkenen, stellen we dat dit het beste bij de sociale netwerken zelf kan worden gedaan. Wij als operators nemen geen beslissingen met betrekking tot de verwerking van gegevens in het sociale netwerk. Alleen de betreffende provider heeft toegang tot de gegevens van de gebruikers en kan daarom als enige directe maatregelen nemen. 

Gebruikersgegevens kunnen worden verwerkt in sociale netwerken voor reclame- en marktonder-zoeksdoeleinden. Gebruikers kunnen onder andere hun eigen gebruikersprofielen aanmaken op basis van hun verschillende interesses. De gebruikersprofielen kunnen vervolgens worden gebruikt om bijvoorbeeld gerichte advertenties binnen en buiten de sociale media te plaatsen. Voor deze doeleinden worden cookies ook gebruikt door het sociale medium waarin het gebruikersgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Bovendien kunnen deze gebruikersprofielen ook gegevens bevatten over de gebruikers als leden van de betreffende sociale media, op voorwaarde dat ze daarop zijn ingelogd.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de betreffende verwerkingen en de mogelijkheden voor bezwaar of herroeping, verwijzen wij u naar de gegevensbeschermingsverklaring van het betreffende sociale netwerk.

Een selectie van de belangrijkste providers van sociale media inclusief aanvullende informatie vindt u hier:

Facebook

Provider: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

Website: www.facebook.com

Aanvullende informatie: www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Gedeeld verwerkersschap: www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Xing

Provider: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland

Website: www.xing.de

Aanvullende informatie: privacy.xing.com/en

LinkedIn

Provider: LinkedIn Ireland, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland

Website: www.linkedin.com

Aanvullende informatie: www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Pinterest

Provider: Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, 94301 California, USA

Website: www.pinterest.com

Aanvullende informatie: policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

Twitter

Provider: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, 94301 California, USA

Website: www.twitter.com

Aanvullende informatie: twitter.com/en/privacy

YouTube 

Provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Website: www.google.com

Aanvullende informatie: policies.google.com/privacy

Watchado

Provider: whatchado GmbH, Möllwaldplatz 4/39, 1040 Wien, Österreich

Website:  www.whatchado.com

Aanvullende informatie:  www.whatchado.com/en/about-us, www.whatchado.com/en/terms/users/

kununu

Provider: kununu GmbH, einer Tochter der XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland

Website: www.kununu.com

Aanvullende informatie: privacy.xing.com/en/privacy-policy

VII. Customer Relationship Management System (CRM)

Wij gebruiken uw persoonsgegevens in ons klantensysteem (CRM) teneinde zakelijke contacten op te slaan en ondersteuning te kunnen bieden toegesneden op de behoefte van de klant.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang bij het informeren van klanten en geïnteresseerden over onze producten en diensten als ook op grond van de naleving van contracten.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: voor- en achternaam, titel, functie, (bedrijfs-) e-mailadres, (bedrijfs-)telefoonnummer, (bedrijfs-)adres, welke GBO producten u in bent geïnteresseerd.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt door medewerkers van de afdelingen in- en verkoop, marketing en kwaliteitsmanagement van GBO, als ook door IT medewerkers van Greiner Bio-One International GmbH.

Uitsluitend t.b.v. internationale projecten hebben ook de GBO vestigingen, die het CRM-systeem per 25 mei 2018 gebruiken, te weten in Duitsland, de UK, de US en België (en tot eind 2018 ook in Oostenrijk, Frankrijk en Spanje), toegang tot persoonsgegevens.

De IT-afdeling van Greiner Bio-One International GmbH, Kremsmünster, Oostenrijk, werkt samen met softwareleverancier Aurea, Dubai, en het beheerbedrijf Axians, Wenen, Oostenrijk. 

Uw persoonsgegevens zullen bewaard worden zolang er een actieve klantrelatie wordt onderhouden met u of het bedrijf, waarvoor u werkt.

In het geval er contracten met u of met het bedrijf, waarvoor u werkt, zijn afgesloten, zullen uw persoonsgegevens zolang worden bewaard, als wettelijk vereist wordt.

Wij hebben u persoonsgegevens ontvangen van u of van uw werkgever.

VIII. GBO compass

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de inschrijving voor e-learning cursussen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang in het optimaal informeren van onze klanten en geïnteresseerden over onze producten en diensten.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: geslacht, titel, voor- en achternaam, functie en afdeling, bedrijf, (bedrijfs-) e-mailadres, telefoonnummer en adres, taal, tijdzone, (optioneel: leidinggevende)

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt door medewerkers van de afdelingen marketing van GBO, als ook door IT medewerkers van Greiner Bio-One International GmbH. 

Verder heeft onze softwareleverancier, IMC information multimedia communication AG (Duitsland) toegang tot uw gegevens.

Uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, zolang u bent geregistreerd in ons GBO compass systeem.

IX. Rechten van de belanghebbende m.b.t. persoonsgegevens

We willen u ervan op de hoogte brengen, dat u het recht heeft om:

  • informatie te vragen over welke persoonsgegevens we verwerken (voor details, zie art. 15, GDPR); 
  • uw persoonsgegevens te (laten) corrigeren of verwijderen, tot zover het onze wettelijke belangen niet overstijgt (voor details, zie art. 16 en 17, GDPR);
  • het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken (voor details, zie art. 18, GDPR);
  • bezwaar te maken tegen de verwerking (voor details, zie art. 21, GDPR);
  • uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar format (voor details, zie art. 20, GDPR).

Als u denkt of vindt, dat uw recht op gegevensbescherming wordt geschonden, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit, die in uw land de gegevensbescherming bewaakt (recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit - Art 77 GDPR). In Nederland is de autoriteit m.b.t. gegevensbescherming.

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30,
2594 AV  Den Haag
autoriteitpersoonsgegevens.nl

Alle overige autoriteiten gegevensbescherming van de EU lidstaten kunt u vinden onder de volgende link 
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

We willen u erop wijzen, dat in het geval persoonsgegevens niet worden verstrekt of in geval van uw intrekking, de naleving van contractuele verplichtingen door GBO moeilijk dan wel onmogelijk worden gemaakt.


ADDENDUM
Privacy verklaring LabVision

Greiner Bio-One neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Wij willen transparant zijn over wat wij doen met deze gegevens en waarom. Om u te informeren over de uitwisseling van persoonsgegevens met Stichting LabVision is deze aanvullende verklaring opgesteld.

LabVision is een kennisplatform voor laboratoria in de Benelux. Greiner Bio-One BV participeert hierin met andere bedrijven in de branche laboratoriumtechnologie. Als non-profit organisatie geeft zij het gelijknamige vakblad LabVision uit en beheert zij een website. Via deze middelen voorziet LabVision laboratoria van informatie en oplossingen van alle partners in de stichting die het lab innovatiever en efficiënter maken.

Voor de distributie van het magazine kunnen wij uw geslacht, naam en zakelijke adresgegevens aan LabVision verstrekken. Voor dit direct marketing doel in ons gerechtvaardigd belang hebben wij volgens de wet geen voorafgaande toestemming nodig. Wel kunt u hiertegen bezwaar maken via info.nlgbocom of labvisionbezemercommunicatienl. Om hernieuwde toezending te voorkomen worden uw gegevens dan opgenomen in een beveiligde zwarte lijst en daarin in principe voor onbepaalde tijd bewaard. Uw gegevens worden uitsluitend voor eigen doeleinden verwerkt en worden buiten betrokken partners in en leveranciers van de stichting niet met derden gedeeld. Voor de volledige privacy verklaring van LabVision zie deze link.

 

Voor verdere informatie en vragen kunt u zich richten tot info.nlgbonl of privacylabvisionnl.


U kunt ons bereiken op: 

Greiner Bio-One B.V.
A. Einsteinweg 16
2408 AR Alphen aan den Rijn
Nederland
T: +31 172 420900
E-mail: info.nlgbocom