Ethiek, die veel verder gaat.


Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor mens en milieu. Op die manier zorgen wij voor een verantwoord ondernemingsbestuur, handelen wij volgens de geldende beginselen en wettelijke voorschriften en voldoen wij aan de geldende normen. Externe evaluaties verbreden het zicht op onze activiteiten en laten ons zien waar we mogelijk kunnen verbeteren en waarin we succesvol zijn geweest.

Verantwoordelijkheid in de toeleveringsketen

Vanuit een holistisch perspectief begint duurzaamheid bij de selectie van onze leveranciers. Daarom hebben wij voor leveranciers en zakenpartners een gedragscode ontwikkeld die naleving van sociale, ecologische en ethische beleidslijnen en principes vereist. Ons doel is dat onze leveranciers en zakenpartners net zo verantwoordelijk handelen als wij. Dit omvat bijvoorbeeld naleving van mensenrechten en wettelijke voorschriften, veilige werkomstandigheden, bescherming van het milieu en efficiënt gebruik van energie en bronnen. De Gedragscode (Code of Conduct) - of een gelijkwaardige code - moet door alle nieuwe leveranciers en zakenpartners worden ondertekend en is ook een vereiste voor alle bestaande.

Wij hebben ook een duurzaam inkoopbeleid dat ervoor moet zorgen dat de medewerkers die bij de inkoop werkzaam zijn sociale, ethische en milieubeginselen toepassen bij de inkoop van goederen en diensten. Ons doel is de naleving van de gedragscode te waarborgen en onze leveranciers en zakenpartners te motiveren om zelf ook duurzaam te handelen.

Een compliance systeem voor het hele bedrijf

Ons doel is om bij alle interne en externe bedrijfsactiviteiten een juridisch correct gedrag te waarborgen. De Greiner-groep heeft in 2012 een uitgebreid compliance-systeem opgezet om de naleving van wettelijke voorschriften te waarborgen en de medewerkers bewust te maken van wettelijk en ethisch correct gedrag.

Onze activiteiten omvatten een preventief risicomanagementsysteem, een compliance managementsysteem met passende organisatie, de Greiner gedragscode voor medewerkers, een uitgebreid online trainingssysteem en een klokkenluidersplatform voor het melden van overtredingen en vermoedelijke overtredingen. Onze vestigingen zijn bovendien ISO 37301-gecertificeerd.

Klik hier voor meer informatie

 

Certificeringen en transparantie middels externe beoordelingen

Alle productielocaties van Greiner Bio-One zijn ISO 9001- en ISO 13485-gecertificeerd. Mediscan is EN ISO 13485 en EN ISO 11137-1 gecertificeerd in al haar vestigingen, heeft een GSG-certificaat in haar vestiging in Seibersdorf (AT) én is geautoriseerd om geneesmiddelen te steriliseren in overeenstemming met de EU GMP-richtlijn. 
De productievestiging in Frickenhausen (DE) is ook ISO 14001 en ISO 50001 gecertificeerd. Greiner Bio-One streeft naar certificering van andere vestigingen op het gebied van milieu- en energiebeheer.

Greiner laat haar klimaatvoetafdruk in de categorieën klimaat, water en bos beoordelen door het CDP (Carbon Disclosure Project). De CDP-rapportage wordt jaarlijks door Greiner AG uitgevoerd en heeft betrekking op de gehele Greiner-groep.

Sinds 2022 laat Greiner Bio-One haar duurzaamheidsactiviteiten voor de gehele Greiner Bio-One groep volgens internationale duurzaamheidsnormen evalueren met behulp van het evaluatieplatform EcoVadis. De evaluatie is gebaseerd op 21 indicatoren op het gebied van milieu, arbeid en mensenrechten, ethiek en duurzaam inkopen. De resulterende scorekaart toont de uitkomst van onze duurzaamheidsinspanningen.

Klik hier voor meer informatie

De 3 duurzaamheid aandachtsgebieden van Greiner Bio-One

Bij Greiner Bio-One zien we duurzaamheid als een overkoepelend doel dat moet worden bereikt via activiteiten op drie aandachtsgebieden: milieu, mensen en ethiek. De grenzen tussen deze actiegebieden zijn van nature vloeiend. Belangrijk is de holistische visie op alle invloedssferen van ons bedrijf, zodat we met elke afzonderlijke stap dichter bij ons doel komen, een duurzame toekomst voor ons allemaal.

INSCHRIJVEN VOOR DE NIEUWSBRIEF OF INFORMATIE AANVRAGEN
Registreer nu, dan ontvangt u op regelmatige basis de laatste informatie over Greiner Bio-One.

We redirected you to your country page. To go back to the previous page, please click the button.

You are not viewing your country page. To switch to your country, please click the button.