สัมมนาออนไลน์ของ Greiner Bio-One

Greiner Bio-One จัดสัมมนาออนไลน์เพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้า BioScience และลูกค้า Preanalytics หลายครั้้งตลอดทั้งปีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และบันทึกการสัมมนาไว้เพื่อให้ลูกค้าเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ภายหลัง 

โปรดทราบว่า เนื้อหาการสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับ Preanalytics จะบันทึกเก็บไว้หลังการสัมมนาไม่เกิน 7 วัน ตามที่ผู้บรรยายได้ขอไว้ โดยจะแสดงบันทึกการสัมมนาไว้ในหน้านี้ 

Preventing Specimen Rejection in the Collection of Non-Blood Samples

During the course of this 60 minute, P.A.C.E.® accredited webinar, attendees will achieve the following program objectives:

 

1. Identify best practices in collection of non-blood specimens.

2. Review situations resulting in rejection of non-blood specimens.

3. Explain the potential patient impact caused by inadequate specimen collection.

15. March 2018, 13:00, Eastern Daylight Time (New York, GMT-04:00)

Presented by :
Beth Warning

Language :
English