งานวิจัยและการพัฒนา

งานวิจัยและการพัฒนาเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางการแพทย์และไบโอเทคโนโลยีนั้นถือว่ามีพัฒนารุดหน้าอย่างต่อเนื่องตลอดสองสามทศวรรษที่ผ่านมา  

ความสำเร็จเชิงพาณิชย์ของ Greiner Bio-One นั้นเป็นผลมาจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและเทคนิคสมัยใหม่ สัดส่วนเงินทุนหมุนเวียนมูลค่ามหาศาลของบริษัทนั้นมุ่งลงทุนในด้านการวิจัยและการพัฒนา ณ โรงงานของบริษัททั้งในออสเตรเลียและเยอรมนี ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์จากหลายประเทศทั่วโลกกำลังมุ่งออกแบบโซลูชั่นนำสมัยและนำโซลูชั่นเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ 

ผู้เชี่ยวชาญที่ Greiner Bio-One ในด้านจุลชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และงานวิศวกรรมพลาสติกได้ร่วมกันพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ใหม่ Greiner Bio-One มีศูนย์วิจัยอันทันสมัยตั้งอยู่ใน Kremsmünster (ออสเตรียตอนเหนือ) เพื่อพัฒนาวิธีการวิเคราะห์อณูชีววิทยาจาก DNA array โดยการศึกษาด้านคลินิกและการวัดประเมินการปฏิบัติจะจัดทำขึ้นภายในห้องปฏิบัติการคลินิกของบริษัท  

ด้วยเครือข่ายความร่วมมือที่ผนึกกำลังกับทั้งบริษัทพันธมิตร สถาบันภาครัฐ และองค์กรต่างๆ ทำให้ Greiner Bio-One ทราบถึงประเด็นปัญหา การพัฒนาล่าสุด และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้แต่เนิ่นๆ แล้วปรับเปลี่ยนให้เป็นโซลูชั่นผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค