โรงงานผลิต

ออสเตรีย (Kremsmünster)
Production of Division Preanalytics
สร้างในปี 1992
สำนักงานใหญ่ของ Greiner Bio-One International GmbH,
Kremsmünster ออสเตรีย
เยอรมนี (Frickenhausen)
Production of Division BioScience
สร้างในปี 1988
สหรัฐฯ (มอนโร)
Production of Division Preanalytics & BioScience
สร้างในปี 2000
ฮังการี (Mosonmagyaróvár)
Production of Division Preanalytics & BioScience
สร้างในปี 1995
บราซิล (Americana)
Production of Division Preanalytics
สร้างในปี 2004
ประเทศไทย (ชลบุรี)
Production of Division Preanalytics
สร้างในปี 2008
ออสเตรีย (Rainbach)
Production of Division Preanalytics & BioScience
สร้างในปี 2009