Greiner Bio-One - ค่านิยมหลักของเรา

บริษัทเราเป็นบริษัทระดับโลก ด้วยพนักงานราว 2,300 คน สาขา 28 แห่งและพันธมิตรที่ดูแลเรื่องงานขายอีกนับไม่ถ้วน ทั้งหมดนี้ทำให้บทบาทของเราแผ่ขยายครอบคลุมกว่า 100 ประเทศ เรามีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับการวินิจฉัยทางคลินิก อุตสาหกรรมผลิตยาและการวินิจฉัย รวมถึงไบโอเทคโนโลยี นี่คือตลาดที่กำลังเติบโตไปพร้อมกับจำนวนประชากรทั่วโลก ประชาชนที่คาดว่าจะมีอายุยืนขึ้นพร้อมความเจริญรุดหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ แผนกวิจัยของเราได้พัฒนาโซลูชั่นสำหรับผลิตภัณฑ์และระบบที่นำสมัย การทำงานมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการในตลาดของเรา โดยเราได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรที่ดำเนินธุรกิจร่วมกัน ผลิตภัณฑ์ของเรามีนวัตกรรมล้ำสมัย เปี่ยมประสิทธิภาพ มีคุณภาพสูง และตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า การเติบโตของบริษัทขึ้นอยู่กับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและยาวนานระหว่างเรากับดีลเลอร์และพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เป้าหมายของเราอยู่ที่การเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน สิ่งนี้คือหัวใจในการดำเนินกลยุทธ์ของเรา พนักงานของเราเป็นพลังสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท วัฒนธรรมของบริษัทมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมและการสร้างแรงจูงใจ ควบคู่กับการฝึกอบรมที่หลากหลาย และมาตรการต่างๆ ในการพัฒนาส่งเสริมบุคลากร ทั้งหมดนี้สร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง นำไปสู่การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และความทุ่มเทในระยะยาวของพนักงาน  making a difference