ข้อเท็จจริงและตัวเลข

การเงินปี 2560

Greiner Bio-One Intemational GmbH ยังคงสามารถที่จะทำให้สถานะทางการตลาดเข้มแข็งขึ้นในปีงบประมาณ 2560 การขยายสำนักงานใหญ่ใน Kremsmünster สำเร็จอย่างสมบูรณ์แล้ว  การเข้าซื้อกิจการใหม่ช่วยเพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์และขยายเครือข่ายในยุโรป การขยายตัวในตลาดเอเชีย อเมริกา และลาตินอเมริกาเติบโตและประสบความสำเร็จ  นอกจากนี้ความเชื่อมั่นของลูกค้าที่สม่ำเสมอและปริมาณการผลิตที่สูงในฐานการผลิตทั้งหมดทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น 5% (473 ล้านยูโร) เมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

การเข้าซื้อกิจการ Vacuette España และ Vacuette Portugal ในเดือนมีนาคม ปี พ. ศ. 2560 เป็นขั้นตอนที่สำคัญ ที่ได้ช่วยให้เราได้ใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้นและวางแผนการตลาดที่แม่นยำที่คาบสมุทรไอบีเรีย จึงทำให้ Greiner Bio-One ประสบความสำเร็จอย่างมากในการนำกลยุทธ์การขายมาใช้อย่างอย่างเป็นระบบ การเข้าซื้อนี้ได้ทำให้ Greiner Bio-One ได้รับความร่วมมือจากบริษัทย่อยของตนเองGreiner Bio-One ในตลาดหลักของยุโรป และนอกจากนี้เครือข่ายการจัดจำหน่ายในตลาดยุโรปตะวันออกได้รับการปรับปรุงและเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

การเปิดพื้นที่ขยายของสำนักงานใหญ่ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ได้มีการฉลองร่วมกับ ครบรอบ  25 ปีของสำนักงานใหญ่ใน Kremsmünster มีการลงทุนไปทั้งสิ้น 10 ล้านยูโร   ที่สำนักงานในประเทศฮังการี ได้มีการสร้างคลังสินค้าเพิ่มและเสร็จสิ้นลงในเดือนพฤศจิกายน 2560   ในประเทศบราซิล กำลังการผลิตได้เพิ่มขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากความต้องการหลอดเก็บเลือดที่เพิ่มขึ้น

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 Greiner Bio-One ได้ซื้อหุ้น 90%ของ Vigmed Holding AB ซึ่งเป็น บริษัทเทคโนโลยี และบริษัทเทรดดิ้ง ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Helsingborg ประเทศสวีเดน นี่เป็นผลให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยที่ใช้ก่อนการวิเคราะห์สามารถที่จะขยายได้เพื่อให้รวมสายหลอดเลือด IV ที่มีกลไกความปลอดภัย   อีกนวัตกรรมใหม่ที่เพิ่มเติมในตลาดคือหลอดMiniCollect® Complete Tube ผลิตภัณฑ์สำหรับการเก็บเลือดฝอยซึ่งได้ขยายหลอด MiniCollect® Tube โดยเพิ่มท่อนำส่ง MiniCollecto Complete Tube ช่วยให้สามารถจัดการได้ง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพและถูกสุขลักษณะมากขึ้น เนื่องจากการเก็บรวบรวมเลือดและงานวิเคราะห์สามารถทำได้ในกล่องบรรจุเดียวกัน

นอกจากนี้ Greiner eHealth Technologies (GeT) ยังสามารถบรรลุความสำเร็จในปี 2560 ด้วยการนำระบบที่ทำให้กระบวนการใช้งานสมบูรณ์ได้มากที่สุดที่ครบวงจร สำหรับกระบวนการก่อนและหลังการวิเคราะห์ โดยผ่านโครงการนำร่องที่โรงพยาบาล Steyr General (ประเทศออสเตรีย) GeT รวมหลอดบาร์โค้ด VACUETTEO ให้เข้ากับระบบซอฟต์แวร์ และเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการก่อนและหลังการวิเคราะห์รวมถึงการปรับปรุงการปกป้องข้อมูล ความปลอดภัยและคุณภาพของผู้ป่วย

ระบบนวัตกรรมใหม่อัตโนมัติ CXTM ได้ถูกพัฒนาโดยความร่วมมือกับ บริษัท HAMILTON® พวกเขามีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ทุกขั้นตอนของการถ่ายของเหลวจากภาชนะหนึ่งไปยังอีกภาชนะหนึ่งโดยใช้มือของการทดสอบ Papillocheck® HPV test กลายเป็นแบบอัตโนมัติทั้งหมด เพื่อให้การตรวจหา HPV (ไวรัส papilloma ของมนุษย์) ในลักษณะที่รวดเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น CXM NIMBUS® และ CXTM STARlet ที่เปิดตัวในปีพ. ศ. 2560 ทำให้ห้องแล็บที่ทำการวินิจฉัยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มอุปกรณ์อัตโนมัติได้ จึงช่วยให้การตรวจคัดกรอง HPV มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยอัตราการกำจัดสิ่งปนเปื้อนที่สูงขึ้น 

 

การตรวจแบบสามมิติในสภาพแวดล้อมที่ทำเทียมขึ้นมาทำให้สาขาการตรวจโรคเกี่ยวกับอัตราการเพาะมีศักยภาพที่เป็นไปได้  จึงทำให้การประเมินประสิทธิผลของการรักษามะเร็ง ในขั้นตอนแรกดีขึ้น ขวดเพาะเลี้ยงเซลล์ CELLSTARD ® ขวดแก้วเพาะเซลล์ที่มีพื้นผิวที่ทำให้เซลล์แยกตัวเหมาะสำหรับการเพาะเซลล์ในโครงสร้างสามมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมมือกับ เทคโนโลยีของ Nano3D Biosciences จาก Houston ในเท็กซัส (สหรัฐอเมริกา) ซึ่งเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ทำให้ผลลัพธ์ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม 

ในปีงบการเงิน 2560 มีกระแสเงินทุนหมุนเวียนถึง 67 ล้านยูโร ในช่วงปลายปีมีพนักงาน 2,247 คนทั่วโลกที่ Greiner Bio-One.


ยอดขายและกระแสเงินทุนหมุนเวียน:

2013-2017 ในล้านยูโร

   2013  2014  2015  20162017
 ยอดขาย  373.0  388.0  427.5  452.0473.0
 กระแสเงินทุนหมุนเวียน   42.0  47.6  61.3  63.467.3

"เราลงทุนอย่างยั่งยืนในสถานที่ตั้งต่าง ๆ ของเรา และในผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเรา " 

Picture Rainer Perneker, CEO Greiner Bio-One International GmbH