ดาวน์โหลด

ในหน้านี้ คุณจะพบเอกสารสำคัญเพื่อใช้ติดต่อประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อของ Greiner Bio-One:

เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไปของฝ่ายจัดซื้อ

แบบสอบถามเพื่อประเมินตัวเองของซัพพลายเออร์

Code of Conduct for suppliers and business partners