เกี่ยวกับ Greiner Bio-One

Greiner Bio-One International GmbH คือบริษัทระดับโลกที่มีพนักงานกว่า 2,300 คนและ บริษัทในเครือ 28 บริษัท โดยมีตระกูล Greiner เป็นเจ้าของ เรามี ฐานการผลิต ในออสเตรีย เยอรมนี ฮังการี สหรัฐ บราซิลและประเทศไทย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Kremsmünster ทางตอนบนของออสเตรีย Greiner Bio-One International GmbH เป็นบริษัทของ Greiner Group.

การมุ่งเน้นนวัตกรรม, ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง และการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

คุณ เรนเนอร์ เพอเนเกอร์
ผู้บริหารสูงสุด บริษัทไกรเนอร์ ไบโอวัน