ชื่อและที่อยู่

เป็นเจ้าของและตีพิมพ์โดย:

ในออสเตรีย:

Greiner Bio-One International GmbH
Bad Haller Str. 32
A-4550 Kremsmünster
Austria
โทรศัพท์: +43 7583 6791-0
โทรสาร: +43 7583 6318
อีเมล: officeat.gbocom
เว็บ: https://www.gbo.com

เลขที่จดทะเบียน 124559A
UID ATU 22416507 
DVR 0048097
สถานที่พิจารณาอนุญาโตตุลาการ: LG Steyr

นำเสนอโดย
CEO Rainer Perneker

 

Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
A-4550 Kremsmünster
Austria
โทรศัพท์: +43 7583 6791-0
โทรสาร: +43 7583 6318
อีเมล: officeat.gbocom
เว็บ: https://www.gbo.com

เลขที่จดทะเบียน 176887D
UID ATU45835208 
DVR 1005944
สถานที่พิจารณาอนุญาโตตุลาการ LG Steyr

นำเสนอโดย 
Managing Directors Thomas Scheurecker, Georg Heftberger, Harald Grüllenberger

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ในเยอรมนี:

Greiner-Bio-One GmbH
Maybachstrasse 2
D-72636 Frickenhausen
Germany
โทรศัพท์: +49 (0)7022/948-0
โทรสาร: +49 (0)7022/948-514
อีเมล: infode.gbocom
เว็บ: https://www.gbo.com


นำเสนอโดย
Managing Directors Jakob Breuer and Heinz Schmid ตามหมวด 6 ของกฎหมายกำกับดูแลการใช้บริการโทรคมนาคม (TDG) กฎหมายกำกับดูแลโครงงานของบริการด้านข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (IuKDG) และเนื้อหาที่ผ่านการทบทวนแก้ไข กฎหมายสิ่งพิมพ์ รวมถึงหมวด 6 II ของสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการบริการสื่อ (MDStV). 

บริษัทจดทะเบียนที่งานทะเบียนพาณิชย์ ณ ศาลชั้นต้นในเมือง Stuttgart, HRB 224604
หมายเลข VAT: DE812585719


ลิงก์ภายในเว็บไซต์ของเราอาจนำไปยังไซต์อื่นๆ ที่บริษัทที่สามหรือบุคคลที่สามสร้างขึ้น เราไม่ได้เป็นผู้สนับสนุน ให้การรับรอง หรืออนุมัติข้อมูลหรือถ้อยแถลงใดๆ ที่ปรากฏในไซต์เหล่านั้น หรือในไซต์ที่อ้างอิงถึงหรือลิงก์ไปยังไซต์เหล่านั้น การออกแบบเว็บไซต์ทั้งหมด ข้อความ กราฟิก การเลือก และการจัดการใดๆ รวมทั้งวัสดุอื่นใดทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Greiner Bio-One สงวนสิทธิ์ทุกประการ