เด็ก / นักเรียน

คุณต้องการเป็นผู้กำหนดอนาคตของวงการผลิตภัณฑ์การแพทย์ และเผชิญกับโลกอันกว้างใหญ่หรือไม่ คุณสามารถทำงานแบบอิสระที่ Greiner Bio-One ในสภาพแวดล้อมแบบนานาชาติได้

“Greiner Bio-One ได้มอบโอกาสสุดวิเศษให้กับฉันเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์อันทรงคุณค่าก่อนที่ฉันจะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการและให้การสนับสนุนในโครงการหลายโครงการในแผนกการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานระดับโลกที่ Greiner Bio-One Austria ในระหว่างที่ฉันศึกษาต่อ ฉันหวังว่าฉันจะได้นำข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ไปพัฒนาต่อในเชิงทฤษฎี และสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้งานต่อในอาชีพการงานของฉันได้” 

เวโลนิก้า บิตเตอร์ ผู้ฝึกงานแผนกการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานระดับโลก