เคล็ดลับในการสมัครงาน

การสมัครงานของฉัน… 

ถาม: ช่องทางใดเป็นการสมัครงานกับ Greiner Bio-One ที่ดีที่สุด 

ตอบ: โปรดสมัครผ่านพอร์ทัลอาชีพออนไลน์ของเราที่ นี่เป็นช่องทางเดียวที่เราสามารถรับประกันว่า เราจะประมวลผลใบสมัครของคุณได้ทันที และให้ข้อมูลต่างๆ ที่ควรทราบแก่คุณได้ ในขั้นตอนนี้ เราจะขอให้คุณกรอกรายละเอียดบางอย่างเท่านั้น คุณสามารถอัพโหลดเอกสารการสมัครงานที่เตรียมไว้แล้ว (เช่น CV หรือจดหมายอ้างอิง) หรือป้อนประวัติการทำงานของคุณลงในแบบฟอร์มออนไลน์ก็ได้ 

ถาม: ฉันมีสิทธิ์สมัครงานในตำแหน่งที่ระบุไว้เท่านั้นหรือสามารถสมัครขอให้พิจารณาตำแหน่งงานที่ไม่ได้เปิดรับสมัครได้ด้วย 

ตอบ: ได้ มีตัวเลือกเพื่อส่งใบสมัครขอพิจารณาตำแหน่งงานอยู่บนพอร์ทัลของเรา โปรดคลิกที่ปุ่ม 'Speculative application' (การสมัครขอพิจารณาตำแหน่งงาน) ใต้คำว่า 'Vacancies' (ตำแหน่งงานว่าง) 

ถาม: ฉันจะสมัครงานมากกว่าหนึ่งตำแหน่งได้หรือไม่ 

ตอบ: เมื่อใช้บัญชีผู้ใช้ส่วนบุคคลของคุณที่คุณสามารถตั้งค่าหลังจากสมัครใช้งานเป็นครั้งแรกแล้ว คุณอาจสมัครงานในตำแหน่งใหม่ๆ ได้ตลอดเวลาที่ต้องการ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนหลังจากยื่นใบสมัครแต่ละครั้ง 

ถาม: ฉันจะแน่ใจได้อย่างไรว่า ระบบได้บันทึกใบสมัครของฉันเรียบร้อยแล้ว 

ตอบ: ทันทีที่ระบบได้บันทึกใบสมัครของคุณ คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการรับใบสมัครของคุณโดยอัตโนมัติ  

ถาม: ฉันลืมรหัสส่วนบุคคลของฉัน ฉันจะทำอย่างไร 

ตอบ: คุณสามารถสมัครงานกับเราได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องใช้รหัส ในกรณีนี้ ระบบจะขอให้คุณกรอกข้อมูลที่สำคัญอีกครั้งและอัพโหลดไฟล์ของคุณ 

ถาม: ฉันจะยกเลิกใบสมัครได้หรือไม่ 

ตอบ: โปรดติดต่อผู้ติดต่อตามที่ปรากฏบนหน้าแรกทางโทรศัพท์หรืออีเมล เราจะลบใบสมัครของคุณตามที่คุณร้องขอ 

 

กระบวนการสมัครงาน… 

ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ฉันยื่นใบสมัครออนไลน์แล้ว 

ตอบ: ทีมทรัพยากรบุคคลของเราได้รับใบสมัครของคุณ ในขั้นตอนการเลือกสรรล่วงหน้านี้ เราจะเปรียบเทียบทักษะและความสามารถที่ระบุบน CV ของคุณกับลักษณะงานของเรา เราจะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณผ่านขั้นตอนการเลือกสรรล่วงหน้านี้หรือไม่  

ถาม: บริษัทจะจัดสัมภาษณ์กี่รอบ จะมีใครบ้างขณะที่ทำการสัมภาษณ์ 

ตอบ: หากคุณผ่านขั้นตอนการเลือกสรรล่วงหน้าแล้ว เราจะเชิญคุณมาสัมภาษณ์เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณและประวัติการทำงานของคุณมากขึ้น พร้อมเปิดโอกาสให้คุณได้รู้จักกับบริษัทของเราและงานที่ลงประกาศดียิ่งขึ้น โดยปกติจะมีการจัดสัมภาษณ์สองรอบก่อนที่จะจ้างงาน ผู้ที่มาร่วมการสัมภาษณ์ประกอบด้วยผู้สมัครคนอื่น ผู้จัดการแผนก และเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร  

ถาม: จะเกิดอะไรในการสัมภาษณ์ที่ Greiner Bio-One 

ตอบ: เจ้าหน้าที่สรรหาจะให้คำชี้แนะแก่คุณและคนอื่นๆ ในแผนก เราต้องการทราบถึงทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ที่น่าประทับใจของคุณ จะมีการสนทนาพูดคุย และเปิดโอกาสให้คุณซักถามข้อสงสัยที่คุณอาจมี 

ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นหลังการสัมภาษณ์ 

ตอบ: ในตอนท้ายของการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรจะแจ้งช่วงเวลาที่คุณจะได้รับทราบผลการสัมภาษณ์ และขั้นตอนต่อไปในการสมัครงาน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรทันทีหลังการสัมภาษณ์หากมีข้อสงสัย 

 

หลังจากการสัมภาษณ์... 

ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันไม่ได้งาน 

ตอบ: เราจะแจ้งผลให้คุณทราบเป็นการส่วนตัวทางโทรศัพท์ 

ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันได้ทำงาน 

ตอบ: เราจะติดต่อคุณทางโทรศัพท์เพื่อนัดหมายวันที่คุณจะเข้ามาลงนามในสัญญา ก่อนถึงวันนัด เราจะส่งร่างสัญญาให้คุณเพื่อให้คุณเตรียมความพร้อม และหลังจากนั้นจะมีการจัดประชุมเพื่อพูดคุยถึงรายละเอียดทั้งหมด 

ถาม: คำถามของฉันไม่ได้รวมอยู่ในส่วนคำถามและคำตอบที่ปรากฏด้านบน 

ตอบ: หากต้องการตั้งคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อทีมงานสรรหาบุคลากรของเรา