นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

ข้อมูลในเรื่องการปกป้องข้อมูล 

คำประกาศถึงความยินยอมสำหรับการปกป้องข้อมูล  

  1. เราใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในด้านความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลของผู้รับจดหมายข่าวนี้ เราได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดบังคับที่เกี่ยวข้องสำหรับการปกป้องข้อมูล โดยเฉพาะกฎหมายการปกป้องข้อมูลแห่งรัฐบาลกลาง (Federal Data Protection Act: BDSG) และกฎหมายการเผยแพร่สื่อแห่งเยอรมนี (German Broadcast Media Act:TMG) ในฉบับที่มีผลบังคับใช้ 
  2. ในระหว่างการเผยแพร่จดหมายข่าว อาจมีการรับ บันทึก ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หากเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเผยแพร่ โดยคุณได้ให้ข้อมูลนี้แก่เราเมื่อลงทะเบียนรับจดหมายข่าวนี้ หรือในกรณีที่เป็นลูกค้าอยู่แล้ว ก็จะนำมาจากฐานข้อมูลลูกค้าปัจจุบัน ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อเท็จจริงส่วนบุคคลที่เป็นสาระสำคัญของบุคคลธรรมดาที่กำหนดตัวไว้แน่นอนหรือที่ระบุได้ และมีความเป็นไปได้ที่จะลงทะเบียนภายใต้นามปากกา 
  3. การลงทะเบียนรับจดหมายข่าวนี้ถือว่าคุณยอมรับว่า เราสามารถใช้รายละเอียดของคุณที่ให้ในระหว่างการลงทะเบียน และในกรณีของลูกค้าปัจจุบัน เราสามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่ของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการให้คำปรึกษา ข้อมูล การโฆษณาผ่านอีเมล การวิจัยตลาด และการจัดโครงสร้างบริการตามความต้องการ เราจะไม่ส่งต่อข้อมูลของคุณให้กับบุคคลที่สามที่ไม่ได้เกี่ยวพันกับบริษัทของเรา และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สัมพันธ์กับจดหมายข่าวนี้หรือบริษัทของเรา 
  4. ในการลงทะเบียนรับจดหมายข่าวนี้ คุณยอมรับว่าเราสามารถส่งจดหมายข่าวให้คุณทางอีเมลที่คุณให้ไว้ได้  
  5. คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมในการรับและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะความยินยอมที่ระบุไว้ในข้อที่ 3 ข้างต้น ทั้งนี้จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าวจากเราได้ตลอดเวลาที่ต้องการ จดหมายอย่างไม่เป็นทางการถึงบริษัทของเราเพียงพอสำหรับวัตถุประสงค์นี้ นอกจากนี้ คุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกทางออนไลน์ได้โดยใช้แบบฟอร์มที่ www.gbo.com/bioscience/registration_news หรือส่งทางอีเมลไปที่: marketingde.gbocom

    Greiner Bio-One GmbH, Frickenhausen, 14.06.2011 

___________________________________________________________________________________________

คำถามและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของเรา

ข้อมูลที่คุณมอบให้กับเราจะช่วยให้เราออกแบบและปรับปรุงบริการที่เรามอบให้คุณได้อย่างต่อเนื่อง เราใช้ข้อมูลจากลูกค้าของเราเพื่อจัดการกับคำสั่งซื้อ ส่งมอบสินค้า และให้บริการรวมถึงจัดการเรื่องการชำระเงิน (สำหรับการจัดซื้อตามที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้และการตรวจเช็คที่จำเป็น) เรายังใช้ข้อมูลของคุณเพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อเสนอด้านการตลาด (ดูการติดต่อสื่อสารด้วยอีเมลด้านล่าง) รวมถึงเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลของเราและเพื่อรักษาและปรับปรุงบัญชีลูกค้าของคุณที่มีอยู่กับเรา

 

ข้อมูลจะถูกส่งผ่านให้บุคคลที่สามหรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเรามีความสำคัญและช่วยให้เรานำเสนอบริการได้อย่างดีที่สุด อย่างไรก็ดี ไม่ใช่นโยบายของเราที่จะขายข้อมูลลูกค้านี้ เราจะไม่ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม

 

Google Analytics และแอพพลิเคชั่นการวิเคราะห์อื่นๆ

เว็บไซต์นี้สามารถใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บของ Google Inc. (www.google.com) หรือแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ในการวิเคราะห์ หากมีการกล่าวถึง “google” ด้านล่าง แสดงว่าอาจเลือกใช้โปรแกรมอื่น และสามารถปรึกษาบริษัทอื่นได้เช่นกัน Google Analytics ใช้ไฟล์ข้อความที่เรียกว่าคุกกี้ซึ่งจะถูกบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของคุณที่สร้างจากคุกกี้ (รวมที่อยู่ IP ของคุณ) จะถูกส่งต่อและบันทึกไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกา Google จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ของคุณ รวมถึงเพื่อสร้างรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของเว็บไซต์สำหรับผู้ประกอบการและเพื่อสร้างบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์และอินเทอร์เน็ต นอกจากนั้น Google จะโอนย้ายข้อมูลนี้ไปยังบุคคลที่สามหากเหมาะสม และในกรณีที่มีการบังคับทางกฎหมาย หรือมีบุคคลที่สามประมวลผลข้อมูลในนามของ Google คุณสามารถใช้โปรแกรมบางประเภทเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตั้งคุกกี้ได้ หากคุณเลือกกระทำการเช่นนี้ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของเว็บไซต์ได้ การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยินยอมให้ Google ประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลของคุณตามที่อธิบายไว้ข้างต้น