ห้องประชาสัมพันธ์

ขอต้อนรับสู่พื้นที่ประชาสัมพันธ์ของ Greiner Bio-One GmbH

ในหน้านี้ คุณจะได้พบกับ รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการค้าของ Greiner Bio-One 
คุณคือนักข่าวและมีคำถามใช่หรือไม่ เรารอฟังเสียงจากคุณ

ข้อมูลติดต่อ:

แผนก BioScience: Simone Schafstein

แผนก Diagnostics: Contact

แผนก OEM: Tamara Wagner; Simone Schafstein 

แผนก Preanalytics: Sabrina Lumetzberger; Peter Föttinger  

เอกสารเผยแพร่

จำนวนเอกสารที่พบ 1 ผลลัพธ์ หมายเลขเอกสาร ภาษา size
-- en PDF 599 KB