กลุ่มการบริการ OEM

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของเรา: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อลูกค้าร้องขอ Greiner Bio-One จะสร้างแพล็ตฟอร์มพลาสติกอเนกประสงค์โดยใช้เทคโนโลยีการฉีดขึ้นรูป 

เรานำเสนอขั้นตอนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครบวงจรตั้งแต่แนวความคิดไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป: 

 

  • การวิจัยและการพัฒนาที่ร่วมมือกับห้องปฏิบัติการด้านการวิจัยและแอปพลิเคชันต่างๆ
  • การออกแบบเครื่องมือ การวางแผนระบบและสายส่วนประกอบ 
  • การผลิตอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ทันสมัย  
  • บรรจุภัณฑ์ตามข้อกำหนดของลูกค้า
  • การประกันคุณภาพที่ครอบคลุมและระบบการจัดการ
  • เครือข่ายสถานที่จัดเก็บและศูนย์บริการลูกค้าทั่วโลก 

 

ตั้งแต่การศึกษาด้านการออกแบบไปจนถึงการสร้างต้นแบบและการผลิตอัตโนมัติเต็มรูปแบบ เราได้ทำงานทั้งหมดนี้ในสถานที่เดียวกัน โดยได้รับความช่วยเหลือจากนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ Greiner Bio-One มีเป้าหมายให้มีการผลิตที่มีความยืดหยุ่นและการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว และยังสามารถเข้าถึงไซต์งานการผลิตในยุโรป สหรัฐฯ และเอเชียด้วย 

 

กลุ่มการบริการ OEM

 

1 การวิจัยและการพัฒนา

• ความรู้ของสาขาทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
• การพัฒนาการออกแบบ
• ทีมนักวิทยาศาสตร์ในสาขาต่อไปนี้: 
  เทคโนโลยีทางการแพทย์ การวินิจฉัย วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
  ห้องปฏิบัติการแอปพลิเคชัน
• ห้องปฏิบัติการงานวิจัยเชิงคลินิกภายใน
• ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียง
• ประสบการณ์ในการติดต่อกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ทั่วโลก

2 การวางแผนโครงการและการก่อสร้าง

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ CAD แบบ 3 มิติ
• การเติมแบบจำลองด้วยโปรแกรม Mould Flow
• การออกแบบเครื่องมือฉีดขึ้นรูป
• การพัฒนาต้นแบบ
• โปรเจ็คชั่นของระบบอัตโนมัติ
• การวางแผนแต่ละระบบ
  (สายส่วนประกอบที่ซับซ้อน)

3 การผลิต

• ประสบการณ์หลายปีและความรู้ทางเทคนิคของ  
   การขึ้นรูปแบบเป่าแล้วยืด
• การผสมผสานวัสดุรูปแบบต่างๆ
  (พลาสติกกับแก้ว/โลหะ/ตัวกรอง ฯลฯ)
• ถ้วยซ้อนโลหะ
• การฉีดขึ้นรูปแบบหลายเบ้า
• การผลิตอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ทันสมัย
• เงื่อนไขการผลิตที่กำหนด
  (จำนวนเชื้อ, จำนวนอนุภาค, แรงดันอากาศ, อุณหภูมิ, ความชื้น)
• การผลิตภายใต้สภาพห้องที่สะอาด
  (การไหลเวียนของอากาศที่ผ่านการกรอง) ที่เป็นไปได้
• การบูรณาการของโครงสร้างระดับไมโคร

4 ขั้นตอนหลังการผลิต

• หน้าที่ต่างๆ ที่เกิดที่พื้นผิว
• การฆ่าเชื้อด้วยรังสี
• การเชื่อมด้วยอุลตราซาวด์
• เทคโนโลยีการเชื่อมต่อด้วยเลเซอร์
• การติดบาร์โค้ด / การติดฉลาก
• การพิมพ์แต่ละชิ้น (หมายเลขล็อต, วันที่หมดอายุ)
  เช่น ด้วยการพิมพ์แพด การพิมพ์สกรีน หรืออิงค์เจ็ต
• การผลิตชุดเครื่องมือตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ
• บรรจุภัณฑ์และส่วนประกอบตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ5 คุณภาพ

• การรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 13485
• การควบคุมขั้นตอนโดยใช้กล้อง (IPC)
• การควบคุมขั้นตอนทางสถิติ (SPC)
• เครื่องมือวัดที่มีความแม่นยำสูง
• แผนการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ
• ความสามารถในการติดตามผลตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้าย
• การทดสอบวัตถุดิบ
• การทดสอบในห้องปฏิบัติการ เช่น มาตรฐานหรือห้องปฏิบัติการ
  สำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ S1,ห้องปฏิบัติการ ELISA
• ใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ
• การติดฉลาก CE สำหรับ IVD หรือผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
• การผลิตตามมาตรฐาน GMP และการทดสอบ FDA
• การฝึกอบรมพนักงานด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
• ระเบียบด้านเสื้อผ้าและสุขอนามัยที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
  สำหรับพนักงานและผู้จัดหา

6 บริการทั่วโลก

• ไซต์การผลิตที่ทันสมัยเป็นพิเศษช่วยให้มั่นใจได้ถึง 
  ความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องพร้อมด้วยคุณภาพที่สอดคล้องกัน:  
  เยอรมนี ออสเตรีย ฮังการี สหรัฐฯ บราซิล ไทย
• เครือข่ายของสถานที่จัดเก็บทั่วโลก
• พันธมิตรด้านโลจิสติกส์ในกว่า 100 ประเทศ
• บริการสำหรับโซลูชันของลูกค้าเฉพาะราย
• การนำมาใช้งานอย่างรวดเร็วเนื่องจาก 
  ขั้นตอนการตัดสินใจใช้เวลาสั้น