กลุ่มผลิตภัณฑ์ OEM

การผลิตของ Liaison Cuvette

กลุ่มผลิตภัณฑ์มีตั้งแต่รายการสิ่งของในห้องปฏิบัติการ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานเฉพาะจำนวนมาก:

ในฐานะผู้บุกเบิกในสาขาไมโครเพลทที่มีประสบการณ์มาหลายทศวรรษ Greiner Bio-One ได้พัฒนารูปแบบและรูปทรงเรขาคณิตของแพลทใหม่ รวมถึงเทคนิคการผลิตแบบใหม่ด้วย ได้แก่ เทคโนโลยีการรองฟอยล์ด้านล่างที่จดสิทธิบัตร

เมื่อมีการวิเคราะห์ล่วงหน้า Greiner Bio-One มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว: ในฐานะผู้ผลิตระดับโลกเพียงรายเดียว เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าอย่างหลากหลายสำหรับการเก็บตัวอย่างของเหลวในร่างกาย (เลือด, ปัสสาวะ, เสมหะ) 

การเคลือบพื้นผิวพลาสติกด้วยการปรับแต่งพื้นผิวที่หลากหลาย คือ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอีกหนึ่งด้านของเรา โดยจะนำความต้องการของลูกค้าและพื้นที่การใช้งานมาพิจารณาด้วย

เมื่อลูกค้าร้องขอ เราจะผลิตโซลูชันของผลิตภัณฑ์พลาสติกไมโครฟลูอิดที่มีความเหมาะสมกับการจัดการตัวอย่างในระดับไมโครลิตรโดยเฉพาะ ระบบท่อปิดเหล่านี้จะทำให้สามารถจัดการกับปริมาณตัวอย่างขนาดเล็กได้ ด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมต่อที่พัฒนาขึ้นมากอย่างหลากหลาย เราจึงสามารถสร้างสรรค์ช่องทางโครงสร้างระดับไมโครที่ปราศจากกาวและมีความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง 

เมื่อพิจารณาจากไมโครแอเรย์ Greiner Bio-One ได้พัฒนาชุดการวิเคราะห์ทางการแพทย์ตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า สามารถประมวลผลตัวอย่างปริมาณมากได้ในเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และการทดสอบว่ามีไวรัสหรือแบคทีเรียบางชนิดหรือไม่.

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ OEM

 

อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ

• จานเพาะเชื้อ, จานสัมผัส
• ผลิตภัณฑ์สำหรับเพาะเนื้อเยื่อและเซลล์ (เช่น ถ้วย ขวด แผ่นเพลท)
• สิ่งของในห้องปฏิบัติการทั่วไป (เช่น ภาชนะทำปฏิกิริยา หลอด คูเวต)

ชุดการจัดเก็บตัวอย่าง

• หลอดเก็บตัวอย่างเลือดแบบสุญญากาศ
• ผลิตภัณฑ์เก็บตัวอย่างปัสสาวะ
• ชุดเก็บตัวอย่างเสมหะ
• ชุดเก็บตัวอย่างเลือดและตัวยึดเพื่อความปลอดภัย

แผ่นเพลท

• ไมโครเพลท
• เพลท ELISA
• เพลทที่มีการปรับแต่งพื้นผิว
• เพลทสำหรับการตกผลึกของโปรตีน
• เพลทการเพาะเลี้ยงเซลล์
• การจัดการของเหลว / ปลายตัวกรองและปิเปต

การปรับแต่งผิวหน้า

• อิทธิพลต่อการยึดติดเซลล์
• การต่อต้านโปรตีน
• ระดับชั้นไฮโดรโฟบิกหรือไฮโดรฟิลิก
• การตรึงไบโอโมเลกุล
• การเคลือบที่สะท้อนแสง

ไมโครฟลูอิดิกส์

• แพล็ตฟอร์มพลาสติกที่มีโครงสร้างระดับไมโคร
• การจัดการในระดับไมโครลิตร
• การเลือกวัสดุที่แตกต่างและการเคลือบพื้นผิวที่หลากหลาย

ความคิดของคุณ?

• และคุณต้องการท้าทายสิ่งใดกับเรา