Greiner Bio-One - คู่ค้า OEM ของคุณ

โบรชัวร์ OEM

Greiner Bio-One GmbH คือ ผู้ผลิตอุปกรณ์ตามแบบฐาน (OEM) และหุ้นส่วนระยะยาวในอุตสาหกรรมผลิตยา เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางการแพทย์และการวินิจฉัย

บริษัทผลิตชุดผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ตั้งแต่แบรนด์ "ธรรมดา" (การติดฉลากส่วนตัว) ของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว ไปจนถึงการพัฒนาชิ้นส่วนของพันธมิตรด้านระบบตามคำสั่งซื้อที่มีความต้องการเฉพาะทางมาก (OEM จริง) เรานำเสนอโซลูชันที่เหมาะสมกับทุกความต้องการ ไม่ว่าขอบเขตของโครงการจะเป็นอย่างไร จะมีการใช้มาตรฐานระดับสูงเช่นเดียวกันในตลอดวงจรการบริการ.

 

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ OEM

1 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ    

2 ชุดการจัดเก็บตัวอย่าง  

3 แผ่นเพลท  

4 การปรับแต่งผิวหน้า 

5 ไมโครฟลูอิดิกส์   

6 ความคิดของคุณ?

 

กลุ่มการบริการ OEM

1 การวิจัยและการพัฒนา

2 การวางแผนโครงการและการก่อสร้าง   

3 การผลิต  

4 ขั้นตอนหลังการผลิต

5 คุณภาพ 

6 บริการทั่วโลก