Preanalytics

Greiner Bio-One Preanalytics พัฒนาระบบการเก็บตัวอย่างเลือด ปัสสาวะ และน้ำลาย โดยอิงกับกฎเกณฑ์ที่ลูกค้าเป็นผู้กำหนด และความต้องการของตลาดการวินิจฉัย ภายใต้ความมุ่งมั่นที่สำคัญคือ ทำให้ภารกิจประจำวันในแต่ละวันของคลินิก ห้องปฏิบัติการ หรือการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ง่ายขึ้น และเหนืออื่นใด คือ มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยมีการจัดจำหน่ายไปทั่วโลกภายใต้ชื่อแบรนด์ VACUETTE®

ธุรกิจในแผนก BioScience ทำให้ Greiner Bio-One ติดอันดับต้นๆ ในฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เฉพาะด้านชั้นนำสำหรับการเพาะ และการวิเคราะห์การเพาะเซลล์และเนื้อเยื่อ รวมถึงไมโครเพลทสำหรับการตรวจหาสารเสพติดอย่างละเอียด เพื่อให้อุตสาหกรรมและงานวิจัยสามารถตรวจหาสารเสพติดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด เรายังได้ยกระดับตัวเองในฐานะพันธมิตรด้านเทคโนโลยีชั้นนำร่วมกับวิทยาลัย สถาบันวิจัย อุตสาหกรรมที่เน้นด้านการวินิจฉัย ผลิตยา และไบโอเทคโนโลยีไปทั่วโลก

แผนก Diagnostics ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2014 คือแผนกน้องใหม่ล่าสุดของ Greiner Bio-One กิจกรรมของแผนกประกอบด้วยการวินิจฉัยภาวะติดเชื้อในเซลล์ ซึ่งเป็นตลาดที่กำลังเติบโตขึ้นทุกขณะเนื่องจากอัตราการขยายตัวของประชากรทั่วโลก Greiner Bio-One Diagnostics มีโซลูชันผลิตภัณฑ์รองรับการใช้งานหลายๆ ประเภทต่อไปนี้ เชื้อโรคที่แพร่กระจายจากการมีเพศสัมพันธ์ แบคทีเรียในโรงพยาบาลและการดื้อยา รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยของวัคซีนและยา ความเชี่ยวชาญพิเศษของแผนกคือ การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์อณูชีววิทยาแบบใหม่ ตัวอย่างเช่น ลักษณะบ่งชี้เฉพาะของแบคทีเรียหรือไวรัสผ่านทางลายนิ้วมือที่บอกถึงพันธุกรรมเฉพาะตัวบุคคล วิธีการนี้จะช่วยให้ทำการวินิจฉัยได้รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น เทคโนโลยีนี้ช่วยให้ Greiner Bio-One Diagnostics สามารถทำการวินิจฉัยได้อย่างรอบด้าน มีความเป็นอัตโนมัติสูง คู่ขนานไปด้วยกัน พร้อมตอบสนองงานวินิจฉัยของแต่ละบุคคลได้อย่างรวดเร็ว ใกล้ชิดกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลและการผ่าตัดของแพทย์

Bio-One ในฐานะผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (Original Equipment Manufacturer: OEM) คือพันธมิตรระยะยาวของอุตสาหกรรม และสามารถตอบสนองความต้องการเรื่องงานออกแบบเฉพาะของลูกค้า และกระบวนการผลิตในธุรกิจที่เกี่ยวกับชีววิทยาศาสตร์และยารักษาโรคได้ ในกระบวนการฉีดขึ้นรูป (injection moulding process) บริษัทสามารถผลิตชิ้นงานพลาสติกมากมายตามกฎเกณฑ์ที่ลูกค้ากำหนด พร้อมนำเสนอกระบวนการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ครบวงจรได้ตั้งแต่การเสนอแนวคิดไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป