ติดต่อShopLanguageMenue

พลังของคุณ
เพื่อสุขภาพ

ขอต้อนรับสู่
 Greiner Bio-One

พันธมิตรชั้นนำระดับโลกในธุรกิจด้านไบโอเทคโนโลยี การวินิจฉัย อุปกรณ์การแพทย์ การวินิจฉัยในหลอดทดลองและในโลกของงานวิจัย
 • NEW: Microsite Diagnostics Division

  Highlights 1/5

  NEW: Microsite Diagnostics Division

  www.gbo.com/diagnostics

  Read more
 • VACUETTE® SAFELINK

  Highlights 2/5

  VACUETTE® SAFELINK

  The new tube holder from Greiner Bio-One impresses thanks to its versatility

  Read more
 • VACUETTE® FC Mix Tube

  Highlights 3/5

  VACUETTE® FC Mix Tube

  Glucose stabilisation right from the beginning

  Read more
 • New VACUETTE® CAT Serum Fast Tube

  Highlights 4/5

  New VACUETTE® CAT Serum Fast Tube

  Greiner Bio-One’s new VACUETTE® CAT Serum Fast Tube is the first on the market to combine the quality of serum analysis with the speed of plasma analysis.

  Read more
 • NEW - VACUETTE® SAFETY Winged Set

  Highlights 5/5

  NEW - VACUETTE® SAFETY Winged Set

  The VACUETTE® SAFETY Winged Set is a new addition to Greiner Bio-One’s range of safety products. GBO now offers its customers an even wider selection of Safety Blood Collection Sets.

  Read more

การใช้งานและผลิตภัณฑ์

สำรวจเลย

Preanalytics

แผนก Preanalytics ดูแลรับผิดชอบการผลิตอุปกรณ์เก็บตัวอย่างตรวจ สำหรับเก็บและประมวลผลตัวอย่างส่งตรวจ (เลือด ปัสสาวะ และน้ำลาย) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์

สำรวจเลย

BioScience

Greiner Bio-One BioScience ทำหน้าที่พัฒนา ผลิต และวางตลาดผลิตภัณฑ์สำหรับมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย อุตสาหกรรมผลิตยา การวินิจฉัย และไบโอเทคโนโลยี

สำรวจเลย

Diagnostics

แผนก Diagnostics มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์อณูชีววิทยาแบบใหม่โดยการพิจารณาจาก DNA array

สำรวจเลย

OEM

แผนก OEM ทำหน้าที่ผลิตชิ้นงานมากมายจากพลาสติกตามความต้องการ ตั้งแต่กระบวนการพัฒนาและการผลิตไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป