Blue Plan


กลยุทธ์ของเราเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

Blue Plan เพื่อโลกที่น่าอยู่

Blue Plan เป็นกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของกลุ่ม Greiner มาตั้งแต่ปี 2020 และได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์สำหรับกิจกรรมและความพยายามของเราเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน Blue Plan มุ่งเน้นไปที่สามส่วนหลัก ได้แก่ การปกป้องสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจหมุนเวียน และบุคลากร

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์อนาคตทั่วโลกที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมของ Greiner

รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องสภาพภูมิอากาศและจำกัดภาวะโลกร้อนไว้ที่ 1.5° C

วิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อเราทุกคน ที่ Greiner เราต้องการมีส่วนร่วมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมุ่งมั่นดังกล่าวรวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างมากโดยเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง

สร้างสรรค์ธุรกิจหมุนเวียน

เราต้องการเป็นธุรกิจหมุนเวียนเต็มรูปแบบภายในปี 2030

การดูแลให้ทรัพยากรได้รับการรีไซเคิลและหมุนเวียนใหม่จะเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของทศวรรษหน้า เราจะรับมือกับความท้าทายนี้ด้วยการทําสิ่งต่างๆ ให้มากขึ้นในฐานะบริษัทเพื่อสร้างสรรค์การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน เรามีเป้าหมายที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในระหว่างกระบวนการผลิต

ส่งเสริมบุคลากร

เราต้องการให้พนักงานทุกคนเตรียมพร้อมสำหรับความท้าทายในอนาคตภายในปี 2030

ความรู้และทักษะของพนักงานของเราเป็นกุญแจสำคัญสู่อนาคตที่ยั่งยืน เมื่อคำนึงถึงปัจจัยดังกล่าวแล้ว เราจึงทำสิ่งต่างๆ มากกว่าที่เคยเพื่อลงทุนในการพัฒนาและการฝึกอบรมทางวิชาชีพ ยกระดับสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ความพยายามของเราเพื่อสนับสนุนความหลากหลาย

พลาสติกในแวดวงการแพทย์และห้องปฏิบัติการ: โอกาสและความท้าทาย

พลาสติกในแวดวงการแพทย์และห้องปฏิบัติการ: โอกาสและความท้าทาย

พลาสติกเป็นวัสดุที่เหมาะสมที่สุดในแวดวงการแพทย์และห้องปฏิบัติการ เนื่องจากมีคุณสมบัติและการใช้งานที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม แง่มุมและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนเป้าหมายอันทะเยอทะยานทำให้เรามีภาระหน้าที่ใหม่ๆ ที่ต้องจัดการ ปัญหาของเศรษฐกิจหมุนเวียนนำเสนอความท้าทายในบริบททางการแพทย์เป็นพิเศษ

เนื่องจากขอบเขตการใช้งานและข้อกำหนดทางกฎหมายเฉพาะประเทศ ผลิตภัณฑ์ของเราส่วนใหญ่จึงได้รับการรีไซเคิลด้วยความร้อนหลังการใช้งาน 

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปนเปื้อนด้วยวัสดุที่อาจติดเชื้อ เป็นต้น ความปลอดภัยของผู้ใช้และการป้องกันการแพร่กระจายของโรคมีความสำคัญอย่างยิ่งในการกำจัดผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

พลาสติกมีคุณสมบัติหลายประการที่จำเป็นต่อการทำงาน ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น การป้องกันการแตกละเอียด น้ำหนักที่เบา ความอเนกประสงค์ ลักษณะโปร่งใสและไม่โปร่งใสที่มองเห็นได้ และอื่นๆ อีกมากมาย การใช้วัตถุดิบรีไซเคิลเป็นเรื่องยากเนื่องจากพลาสติกรีไซเคิลมักไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้หรือไม่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านความบริสุทธิ์ตามขอบเขตที่กำหนด และอาจส่งผลในเชิงลบต่อความน่าเชื่อถือของผลการวิจัย เป็นต้น

แม้จะมีความท้าทายบางประการ แต่เราก็มองเห็นโอกาสและความเป็นไปได้ที่จะช่วยให้เราปกป้องทรัพยากรได้ เรามีความตั้งใจที่จะดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน และร่วมมือกับลูกค้าของเราในทุกครั้งที่ทำได้ คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ในส่วนสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเพิ่มเติม

เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะรู้ทุกอย่าง เราชอบที่จะติดต่อ
ลงทะเบียนตอนนี้ แล้วคุณจะได้รับ Greiner Bio-One News เป็นประจำในหัวข้อปัจจุบันเพื่อติดตามข่าวสารล่าสุด

We redirected you to your country page. To go back to the previous page, please click the button.

You are not viewing your country page. To switch to your country, please click the button.