Gedragscode van de Greiner Group

De Greiner Group die inmiddels bijna 150 jaar bestaat, heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een echte ‘global player‘. Met wereldwijd meer dan 125 vestigingen zijn wij altijd dichtbij onze klanten en kunnen wij flexibel inspelen op hun behoeften. Een dergelijke complexe organisatie brengt echter ook uitdagingen met zich mee.

Met deze gedragscode willen wij een basis creëren waarop onze onderneming ook in de toekomst duurzaam positief verder kan bouwen. Deze gedragscode is gebaseerd op de Greiner-filosofie die het mondiale perspectief van het concern, de aantrekkingskracht als werkgever en dienstverlener, en tevens ons streven naar uitmuntendheid bij al onze werkzaamheden centraal stelt. De van deze principes afgeleide gedragsregels hebben wij vastgelegd in de gedragscode die aan alle medewerkers, maar ook aan klanten en zakelijke partners ter beschikking is gesteld. Deze moet als hulpmiddel dienen om de integriteit van ons gedrag duurzaam te garanderen.

Voor ons staat het volgende centraal:

Wij leven naar onze waarden en wij gedragen ons juridisch en ethisch onberispelijk!

Als raad van bestuur van de onderneming zullen wij alles doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat de in deze gedragscode vastgelegde standaarden in alle delen van het concern duurzaam worden omgezet en nageleefd.

Heel bewust willen en zullen wij het goede voorbeeld geven. Wij nodigen hierbij alle medewerkers uit deze weg samen met ons te bewandelen.

Download:
Code of Conduct Greiner Group - Dutch Version

Wij commiteren ons aan Compliance en al haar wettelijke normen en aan op waarden gerichte bedrijfsactiviteiten.
We respecteren onze medewerkers als essentiële partners voor de bedrijfsontwikkeling van de Greiner Group.
Wij stimuleren eerlijke en vrije concurrentie.
Wij zijn tegen iedere vorm van corruptie.
Wij zijn toegewijd aan het verantwoord beheren van ons eigen bezit en het bezit van anderen.
Wij scheiden zakelijke en privébelangen.
Wij stellen de economische en sociale duurzaamheid van onze bedrijfsactiviteiten en die van onze omgeving zeker.