Blue Plan: onze strategie voor een betere toekomst

“Blue Plan toont onze moed om te veranderen en onze wens om mee te bouwen aan een duurzame toekomst. U kunt er zeker van zijn dat onze toewijding sterker is dan ooit.” (Axel Kühner, CEO)


Al meer dan 150 jaar zijn we een organisatie met gedurfde ambities: anderen inspireren, meerwaarde creëren voor onze klanten en een positieve impact hebben op ons milieu en onze samenleving. Onze duurzaamheidsstrategie, Blue Plan, brengt in kaart hoe we deze visie kunnen realiseren. 

Bouwen aan een duurzamere toekomst zal ongetwijfeld verandering met zich meebrengen. We hebben zeker nog niet op elke vraag een antwoord gevonden. Maar bovenal zien we kansen in verandering en transformatie - een groot potentieel voor ons als bedrijf, maar vooral voor onze samenleving en onze omgeving. En we zijn er sterk van overtuigd dat een duurzame benadering van zaken doen de enige weg vooruit is. Met dat in gedachten vormt ons Blue Plan de basis voor ons voortdurende zakelijke succes en de ambities die we willen bereiken in 2030. 

Blue Plan omvat alle onderdelen van ons bedrijf over de hele wereld. Het richt zich op drie belangrijke prioriteitsgebieden, die we hebben geïdentificeerd als de belangrijkste kwesties die de toekomst van Greiner zullen bepalen: klimaatverandering, het creëren van een circulair bedrijf en mensen. Blue Plan omvat ook drie overkoepelende doelen die we tegen 2030 willen bereiken. Hoewel deze doelstellingen ambitieus zijn en veel inspanning vergen, zijn we van mening dat deze aanpak de enige weg vooruit is. U bent van harte welkom om zelf te horen wat onze medewerkers te zeggen hebben.

 

 

We willen klimaatneutraal zijn in 2030 (doelstelling beperkt tot Scope 1 en 2 emissies).

De klimaatcrisis raakt ons allemaal. Bij Greiner willen we ons steentje bijdragen in de strijd tegen klimaatverandering. Die toewijding omvat het sterk verminderen van onze emissies door ons gebruik van hernieuwbare energie te vergroten en de energie-efficiëntie voortdurend te verbeteren.


We willen tegen 2030 een volledig circulair bedrijf zijn. 

Ervoor zorgen dat hulpbronnen worden gerecycled en gerecirculeerd, wordt de grote uitdaging van het komende decennium. We gaan deze uitdaging aan door als bedrijf nog meer te doen aan duurzame productontwerpen. Ons doel is om de milieu-impact van onze producten te minimaliseren en het gebruik van hulpbronnen tijdens het productieproces te optimaliseren.


We willen dat al onze medewerkers voorbereid zijn op de uitdagingen van de toekomst.

De kennis en kunde van onze medewerkers zijn de sleutel tot een duurzame toekomst. Met dat in gedachten zullen we er meer dan ooit aan doen, om te investeren in professionele ontwikkeling en training, gezondheid en veiligheid op de werkplek te verbeteren en onze inspanningen ter ondersteuning van diversiteit te versterken.

Duurzaamheidsverslag

Ons woord is onze band en daarom stellen we onszelf duidelijke, transparante en meetbare doelen. De enige manier voor elk individu of organisatie om erachter te komen hoe ze zich ontwikkelen en waar ruimte voor verbetering is, is door doelen vast te stellen en continu hun voortgang te meten. Meer over de huidige situatie bij Greiner leest u in ons Duurzaamheidsverslag 2018. Het volgende Greiner Duurzaamheidsverslag verschijnt in het tweede kwartaal van 2021 en laat zien waar we vooruitgang hebben geboekt en waar nog werk aan de winkel is. 


Contact

We zijn nieuwsgierig en leren constant. Die aanpak heeft ons veel geleerd over wat goed werkt en wat niet. Verandering en transformatie vragen om bereidheid om te leren - en de belangrijkste manier waarop we nieuwe dingen leren, is door met anderen om te gaan. Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen. We kijken ernaar uit om met u in gesprek te gaan en te profiteren van uw inbreng om ons te helpen een duurzamer bedrijf te worden.

Bezoek onze duurzaamheidswebsite en neem contact op. 

Downloads

Blue Plan folder (English)

Sustainability Report 2018 (English)