Green Spirit

Al verscheidene jaren heeft Greiner er hard aan gewerkt om technologieën te ontwikkelen voor het recyclen van schuim en kunststoffen en om nieuwe toepassingen te onderzoeken voor gerecycled kunststof. De duurzaamheidsstrategie ‘Plastics for Life’ is gestart door Greiner AG in 2016 en richt zich op het samenbrengen van de drie kerndimensies van ecologische, economische en maatschappelijke duurzaamheid.   

Op basis van deze strategie zijn er achtereenvolgens vele initiatieven voortgekomen uit de afzonderlijke divisies van de organisatie. 

Duurzaamheid betekent wereldwijde verantwoordelijkheid

Greiner Bio-One ziet duurzaamheid als een lange termijn en voortdurende doelstelling om in gelijke mate ecologische, economische en maatschappelijke aspecten te beschouwen, en richt haar handelingen op het leidende principe van de duurzaamheidsstrategie van Greiner AG.  

Als wereldwijd opererend bedrijf in medische technologie zijn we ons eveneens bewust van de wereldwijde verantwoordelijkheid die we dragen.

Wij geloven dat er geen tegenstrijdigheid zit in het gebruik van kunststoffen en duurzaam handelen. Daarom willen we de bewustwording vergroten van het correct gebruik van kunststoffen. 

Als u hierover meer te weten wilt komen, dan bieden deze pagina’s u gedetailleerde informatie over de volgende onderwerpen.

Our Core Topics