Verklaring privacy gegevens (mei 2018)

De GDPR (European Data Protection Regulation) is per 25 mei 2018 van kracht in alle lidstaten, teneinde binnen Europa privacywetgeving te harmoniseren.

Deze regelgeving is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens hebben betrekking op iedere informatie betreffende natuurlijke personen. Deze bevatten naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en bankgegevens. 

Bedrijven, die persoonsgegevens verwerken, zijn verantwoordelijk voor het naleven van de GDPR. Zij zijn de verwerkers binnen de betekenis van artikel 4 (7) van de GDPR.

Verwerking betekent iedere handeling uitgevoerd op persoonsgegevens, als verzamelen, archiveren, structureren, opslaan, aanpassen, gebruiken, vrijgeven, verspreiden of op andere wijze beschikbaar maken, vergelijken of combineren, beperken, doorhalen of vernietigen.

Verwerker van navolgende gegevens (en contactmogelijkheid): 

Greiner Bio-One nv/sa
Leuvensesteenweg 248-D
1800 Vilvoorde
BELGIUM
T: +32 2 461 09 10
Email: [email protected] 

I. Opslag van persoonsgegevens van klanten en leveranciers (of hun interne contacten)

De bescherming van persoonsgegevens heeft de speciale aandacht van Greiner Bio-One B.V. en BVBA (GBO).

Volgens artikel 13 en 14 van de GDPR zijn wij verplicht, om u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens:

Wij verwerken ten behoeve van de uitvoering van een contract en van onze rechtmatige belang, om klanten te behouden, de volgende persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, (zo nodig) afdeling en functie:

Deze gegevens hebben wij of van u ontvangen of via openbare bronnen, zoals bedrijvengids, uw website, telefoonboek e.d.

We have received these data either from you, your company or from public sources such as company register, your website, telephone book, etc. 

Alle medewerkers van ons bedrijf, die handelen t.b.v. onze klanten en / of leveranciers, hebben toegang tot deze gegevens; daarnaast kunnen deze gegevens worden bekeken door de IT-afdelingen van Greiner Bio-One International GmbH en de Greiner Holding AG (beiden in Kremsmünster, Oostenrijk).

Ons SAP-systeem en onze elektronische communicatiesystemen worden ondersteund door onze externe support- en onderhoudspartners.

Indien nodig om het contract met uw organisatie uit te voeren, kunnen de gegevens ook worden bekeken door geautoriseerde medewerkers van andere GBO-vestigingen – zie het overzicht daarvan in deze link

Verder worden uw naam en adres (en eventueel uw telefoonnummer) aan het transportbedrijf verstrekt door GBO, om de bestelde goederen te kunnen leveren. 

Wij slaan de persoonsgegevens, nodig voor de naleving van het contract, op gedurende de volledige zakelijke relatie en ook in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen voor opslag, archivering en rapportage.

II. Contact met Greiner Bio-One (GBO)

Indien u contact met ons zoekt via een formulier op de website of via e-mail, worden de door u verstrekte gegevens (en in samenhang met cookies de IP-gegevens) tot zes maanden opgeslagen, om uw verzoek te kunnen verwerken evenals eventuele vervolgvragen.

Uw gegevens worden verwerkt door de betreffende GBO-vestiging (of meerdere, indien nodig): zie het overzicht daarvan in deze link.

Uw gegevens worden alleen binnen de GBO divisie doorgestuurd, wanneer dit noodzakelijk is voor het verwerken van uw verzoek. Wij geven uw gegevens niet door aan organisaties buiten de GBO-divisie zonder uw toestemming.

De rechtmatigheid van deze verwerking is gebaseerd op de noodzakelijkheid om te reageren op uw verzoek en op onze gerechtvaardigde belangen.

III. Webshop 

We willen graag benadrukken, dat teneinde onze contractuele verplichtingen na te kunnen komen, GBO en de webshopbeheerder (Imos GmbH, Duitsland) IP-gegevens zullen gebruiken, gebaseerd op het gebruik van cookies, als ook de volgende gebruikersgegevens (naam en adres (organisatie), telefoonnummer en e-mailadres). 

Deze door u verstrekte gegevens zijn nodig om het contract na te leven. U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Tot aan een dergelijke intrekking blijven uw gebruikersgegevens opgeslagen en worden verwerkt in overeenstemming met de GDPR regels.

Verder zullen uw naam en adres (en in uitzonderlijke gevallen indien nodig uw telefoonnummer) worden doorgestuurd naar de door GBO gecontracteerde transporteur voor de levering van de bestelde goederen.

Wij slaan de persoonsgegevens die nodig zijn voor de naleving van het contract gedurende de volledige zakelijke relatie op als ook in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen voor opslag, archivering en rapportage.

IV. Nieuwsbrief

U heeft de mogelijkheid om u aan te melden voor een nieuwsbrief via onze website. In dat geval hebben we uw e-mailadres nodig en uw toestemming voor het sturen van de nieuwsbrief via e-mail.

Om u van gerichte informatie te kunnen voorzien, verzamelen en verwerken we ook de informatie, die u verstrekt betreffende uw productgroepen van voorkeur.

Zodra u zich heeft geregistreerd voor de nieuwsbrief, ontvangt u een e-mail, om uw registratie te bevestigen.

U kunt uw aanmelding voor de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen. Stuur dan uw intrekking ervan naar [email protected] We zullen uw gegevens dan direct verwijderen.

V. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden, die bij gebruik van uw browser op uw apparaat worden opgeslagen. Die richten verder geen schade aan. 

Wij gebruiken cookies, om onze website gebruiksvriendelijk te maken. Sommige cookies blijven opgeslagen op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Zij zorgen ervoor dat uw browser wordt herkend wanneer u ons de volgende keer bezoekt.

Wanneer u niet wilt, dat wij die cookies gebruiken, kunt u uw browser zo instellen, dat die u informeert over het gebruik van cookies, zodat u keer op keer een bevestiging kunt geven. 

Wanneer cookies worden gedeactiveerd, kan de werkbaarheid van de website beperkt worden.

VI. Facebook

Onze website maakt gebruik van de “pixel” van Facebook Inc, USA (“Facebook”) voor marketingdoeleinden.

Deze functie wordt gebruikt om advertenties op basis van interesse aan te bieden (“Facebook ads”) aan bezoekers van onze website.

Deze pixel legt een directe verbinding met de Facebook servers, als u onze website bezoekt. Facebook kent uw bezoek aan onze site toe aan uw persoonlijke Facebook-account.

Voor meer informatie over het verzamelen en gebruik door Facebook van de gegevens en over uw rechten en keuzes m.b.t. de bescherming van uw privacy, lees Facebook’s privacybeleid op

www.facebook.com/about/privacy/. Of u kunt deze functie uitschakelen (Custom Audiences) op 
https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_

VII. Customer Relationship Management System (CRM)

Wij gebruiken uw persoonsgegevens in ons klantensysteem (CRM) teneinde zakelijke contacten op te slaan en ondersteuning te kunnen bieden toegesneden op de behoefte van de klant.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang bij het informeren van klanten en geïnteresseerden over onze producten en diensten als ook op grond van de naleving van contracten.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: voor- en achternaam, titel, functie, (bedrijfs-) e-mailadres, (bedrijfs-)telefoonnummer, (bedrijfs-)adres, welke GBO producten u in bent geïnteresseerd.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt door medewerkers van de afdelingen in- en verkoop, marketing en kwaliteitsmanagement van GBO, als ook door IT medewerkers van Greiner Bio-One International GmbH.

Uitsluitend t.b.v. internationale projecten hebben ook de GBO vestigingen, die het CRM-systeem per 25 mei 2018 gebruiken, te weten in Duitsland, de UK, de US en België (en tot eind 2018 ook in Oostenrijk, Frankrijk en Spanje), toegang tot persoonsgegevens.

De IT-afdeling van Greiner Bio-One International GmbH, Kremsmünster, Oostenrijk, werkt samen met softwareleverancier Aurea, Dubai, en het beheerbedrijf Axians, Wenen, Oostenrijk. 

Uw persoonsgegevens zullen bewaard worden zolang er een actieve klantrelatie wordt onderhouden met u of het bedrijf, waarvoor u werkt.

In het geval er contracten met u of met het bedrijf, waarvoor u werkt, zijn afgesloten, zullen uw persoonsgegevens zolang worden bewaard, als wettelijk vereist wordt.

Wij hebben u persoonsgegevens ontvangen van u of van uw werkgever.

VIII. GBO compass

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de inschrijving voor e-learning cursussen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang in het optimaal informeren van onze klanten en geïnteresseerden over onze producten en diensten.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: geslacht, titel, voor- en achternaam, functie en afdeling, bedrijf, (bedrijfs-) e-mailadres, telefoonnummer en adres, taal, tijdzone, (optioneel: leidinggevende)

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt door medewerkers van de afdelingen marketing van GBO, als ook door IT medewerkers van Greiner Bio-One International GmbH. 

Verder heeft onze softwareleverancier, IMC information multimedia communication AG (Duitsland) toegang tot uw gegevens.

Uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, zolang u bent geregistreerd in ons GBO compass systeem.

IX. Rechten van de belanghebbende m.b.t. persoonsgegevens

We willen u ervan op de hoogte brengen, dat u het recht heeft om:

  • informatie te vragen over welke persoonsgegevens we verwerken (voor details, zie art. 15, GDPR); 
  • uw persoonsgegevens te (laten) corrigeren of verwijderen, tot zover het onze wettelijke belangen niet overstijgt (voor details, zie art. 16 en 17, GDPR);
  • het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken (voor details, zie art. 18, GDPR);
  • bezwaar te maken tegen de verwerking (voor details, zie art. 21, GDPR);
  • uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar format (voor details, zie art. 20, GDPR).

Als u denkt of vindt, dat uw recht op gegevensbescherming wordt geschonden, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit, die in uw land de gegevensbescherming bewaakt (recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit - Art 77 GDPR). In Nederland is de autoriteit m.b.t. gegevensbescherming.

Commission de la protection de la vie privée
Rue de la Presse 35
1000 Bruxelles
+32 2 274 48 00
[email protected]
www.privacycommission.be

Commission Nationale pour la Protection des Données
1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
Tel. +352 2610 60 1
[email protected]
www.cnpd.lu 


Alle overige autoriteiten gegevensbescherming van de EU lidstaten kunt u vinden onder de volgende link 
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

We willen u erop wijzen, dat in het geval persoonsgegevens niet worden verstrekt of in geval van uw intrekking, de naleving van contractuele verplichtingen door GBO moeilijk dan wel onmogelijk worden gemaakt.


U kunt ons bereiken op: 

Greiner Bio-One nv/sa
Leuvensesteenweg 248-D
1800 Vilvoorde
BELGIUM
T: +32 2 461 09 10
Email: [email protected]